Nara burnu Çanakkale

NARA burnu, Çanakkale boğazının doğu kıyısında burun. Çanakkale şehrinin kuzeyinde bulunan bu burundan itibaren Çanakkale boğazı doğrultu değiştirir. Marmara denizine komşu olan kesiminde kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu olan boğaz, Nara burnu ile Çanakkale arasında, kabaca kuzey-güney doğrultusu alır.

— Tar. Nara burnu açıklarında tarih boyunca birçok deniz kazası oldu, birçok gemi battı, karaya oturdu, yara aldı. Bunlardan başlıcaları şunlardır: fransız deniz-altısı Sapaire, türk bataryalarının ateşiyle batırıldı (2 ocak 1915); bir İngiliz de-nizaltısı ağlara takılarak su yüzüne çıkmak zorunda kaldı; mürettebat, teslim olmadan önce gemiyi batırdı (4 eylül 1915); Yavuz, zırhlısı, İmroz adasına yaptığı baskından dönerken karaya oturdu ve Turgut Reis, İntibah, Alemdar gemileri tarafmdan çekilerek kurtarıldı (1918); Dum-lupınar adlı türk denizaltısı İsveç bandıralı Naboland şilebiyle çarpıştı, denizaltı battı, şilep ağır yaralandı, 81 türk denizcisi şehit oldu (4 nisan 1953) [bk. DUMLU-PINAR FACİASI]; yunan bandıralı iki şilep, Mairerula ve Christakis çarpıştı, iki gemi de ağır yara aldı (30 ekim 1965); Tayyar adlı türk şilebiyle 856 borda numaralı sov-yet gemisi çarpıştı, iki gemi de yara aldı (1 kasım 1970). [M]

Yorum yazın