Napoli Körfezi

NAPOLİ körfezi, Tiren denizinin İtalya yarımadası kıyısında meydana getirdiği körfez, batıda Misene bumuyle doğuda Campanella burnu arasmda uzanır, girişini İschia ve Kapri adaları kapatır, iki ucundaki kıyılar yüksek ve girintili çıkıntılıdır; merkezde Vezüv’ün eteklerinde Napoli şehri uzanır. Körfezin manzarası çok güzeldir. (L)

Yorum yazın