Nanak

NANAK, Hindistan’da Sikhi dininin kurucusu (Talvandi [bugün Nankana sahip], 1469 – Kartarpur 1539). Uzun yıllar Sultanpur valisi Nevab Devlet Han Lodi’nin ve-kilharçlığını yaptı. Dünya işlerine fazla ü-gi duymuyor, bulunduğu çevreden sık sık ayrılarak düşüncelere dalıyor ve içine kapanıyordu. Bu anlardan birinde Allah’ın huzuruna çıktığını ve halka bazı gerçekleri bildirmekle görevlendirildiğini ileri sürdü. Bundan sonra sürekli vaızlar vererek adı Hak olan yalnız bir Allah bulunduğunu, onun yaratıcı, korku ve düşmanlık duygusundan uzak, ölümsüz olduğunu, yalnız kendi özü ile varolduğunu, ululuğunu ve cömertliğini anlattı. Kutsal sayılan hindu bölgelerini ve müslüman velilerinin türbelerini dolaştı. Gittiği yerlerdeki rahip ve şeyhlerle tartışmalar yaptı. İran ve Afganistan’da taraftarlar kazandı. Hayatının son yıllarını kendisi için kurulan Kartar-pur’da geçirdi. Burada dinini (bk. S1KH1′-LER.) yaymağa devam etti. Müridleıinden Angad’ı Sikhikrin guru*su olarak kendisine halef tayin etti. Angad’ıjı kendisiyle aynı olduğunu ve kendi ruhunun ona yerleştiğini ilân eıtti. Böylece Sikhileı arasında Nanak’m ruhunun sıra ile kendisini izleyen guru’ya geçeceği inancı ortaya çıktı ve Nanak’m adı sonraki guru’lar tarafından mahlas olarak kullanıldı. Hindistan’ı fetheden avrup ahların karşısına çıkan militarist hareket Nanak’m öğretisinden doğdu. (M)

Yorum yazın