Nahçıvan hakkında bilgiler

NAHÇIVAN veya NAHÇEVAN, S.S.C.B. -de Azerbaycan’a bağlı muhtar cumhuriyet, 278 00u nüf. Başkenti, Nahçivan. Cumhuriyet, Aras’ın çığırı kıyısında Iran sınırı boyunca uzanan bir iç havzadadır. Başkent, Ptolemeaios’un sözünü ettiği Maksyana’-nın yerinde kurulmuştur. Nüfusun büyük bölümünü Tatarlar, bir bölümünü de Er-meniler meydana getirir. Tabakhaneler, tuğla ve çanak çömlek imalâthaneleri, kaya tuzu yatakları, değirmen taşı yapımı^

— Tar. Halife Osman zamanında islâm-lar tarafından ele geçirildi. Muaviye zamanında geniş ölçüde onarım gördü. Kanunî zamanında OsmanlIlar tarafından alındı. 1828’de Rusların eline geçti. Rusya’da 1917 devriminden sonra Azerbaycan cumhuriyetine bağlı Nahçivan Sovyet Sosyalist cumhuriyeti kuruldu. Nahçivan’da XVI. yy.da 10 200 ev, 70 cami, 20 han, 7 hamam, 1 000 dükkân vardı. XIX. yy.da şehrin nüfusu 12 611, köyleriyle birlikte 92 355’ti. 1870’te buradan ayrılan bazı Ermeniler, Rostov’un 2 km kuzeydoğusunda, Don ırmağının Azak denizine döküldüğü yerden 40 km yukarıda Nahçivan adıyle anılan kasabayı kurdular. 19 455 Nüfusu olan bu kasabada iç yağı, mum, tuğla fabrikaları vardı. Balık avcılığı yapılıyordu

Yorum yazın