Nagpur

NAGPUR, Hindistan’da (Maharastra^ şehir. Dekkan’ın kuzeyinde; 2 588 811 nüf.

(1Ö90)., Bir demir ve karayolu kavşağı olan şehir, bölgenin portakal ve manganezini ihraç eder: sanayi gelişmiştir; demiryolu atelyeleri; tahta işçiliği, dokuma (pamuk fabrikaları) ve kimya sanayii; makine yapımı, üniversite ve bahçıvnalıkta uzmanlaşmış tanm araştırmaları merkezi.

— Tar. Gondana topraklarını da içine a-lan bu ülkede XVI. yy.dan önce dört krallık vardı. Bunlar, kuzeyde Garha Mandla, güneyde Çanda, ikisi arasmda Deogarh adlı krallıklardı. Türk – Hint imparatoru Ekber Şah (1542-1602) kuzey krallığını, Evrengzib de (1618-1707) Deogarh ve Çan-da’yı vergiye bağladı. Deogarh toprakları içinde olan Nagpur’un başkent yapılması Çand Sultan (öl. 1739) zamanmdadır. Kral Raghuci II döneminde Nagpur en parlak çağını yaşadı. Raghuci, bir aralık İngilizlerle Argaon ve Assaye savaşları sonucu imzaladığı Deogaon antlaşmasıyle (1803) topraklarının üçte birini kaybetti. Raghu-ci’nin yerine tahta geçen oğlu Barsoci’nin (1816-1817) devlet yönetimindeki yetersizliği yüzünden şehir gerilemeğe başladı. Parsoci’den sonra başa geçen Appa Sahib’-in Ingilizlere yenilmesi üzerine devlet daha da geriledi. Son hükümdar Raghuci IlI’ün ölümü (1853) üzerine bütün ülke İngiliz yönetimi altına girdi. (M)

Yorum yazın