Nagasaki hakkında bilgiler

NAGASAKİ, Japonya’da liman şehri, Kyuşu adasında, il idare merkezi, Çin denizi kıyısında; 450 000 nüf. Üniversite. Nagasaki XVI. yy.da Japonya’nın Avrupa ticaretine ve Hıristiyanlığa açılan ilk şehirlerinden biriydi ve Iyeyasu ile halefleri Japonya’nın dış ülkelerle ilişkilerini kestikleri zaman (1642) yalnız Nagasaki yabancı tüccarlarla temasa devam etti. Mahfuz bir koy kıyısında, bir tepeler amfiteatrının eteğinde yer alan şehir, Sasebo madenlerinin beslediği bir kömür ikmal üssü ve Japonya’nın başlıca petrol ithal limanıdır. Nagasaki dokuma, çimento, pirinç ve kurutulmuş balık da ihraç eder. Cephane fabrikası; tersaneler. Şehirde ayrıca büyük kısmı Miksubişi şirketi tarafmdan kurulu çelik, tezgâh ve elektrikli âlet tesisleri de gelişmiştir. Ama şehir gene de ülkenin iç kısımlarıyle güç bağlantı kurmasından ve Çinle ilişkilerin azalmasından zarar görmektedir _ Nagasaki idare \ bölümü ı 599 500 nüf. (1990).

— Ask. tar. Bir amerikan uçan kalesi 9 ağustos 1945’te Nagasaki’ye ikinci atom bombasını (plütonyumlu bomba) attı. Şehir bir dağla ikiye bölünmesi sayesinde, Hiroşimo’dan daha az zarar gördü. Yine de 4,5 km2’lik bir alandaki her şey yok oldu; 40 000 kadar ölüm ve bir o kadar yaralanma tespit edildi

Yorum yazın