Nagaland

NAGALAND. Hindistan birliğinde evalet:
774 930 nüf. (1990). Hindistan-Birmanya sınırında, Brahmaputra ile Yukarı Çindvin arasında yer alan eyalet toprakları, Noga dağlarının ve Patkai’nin bir kısmını kapsar. Birbirine uzak, ormanlarla örtülü dağlarda, geçimlerini hem ormanı yakarak gezgin tarım, hem de taraçalarda sulama yoluyle tarım (başlıca ürünleri mısır ve pirinç) yaparak sağlayan Nagalar yaşar. Tibet-Birman-ya asıllı bu animist halklar hâlâ çok vahşîdir; kafatası avcılığı ve insan kurban etme olaylarına sık sık rastlanır. Bazı unsurları merkezî idareye karşı savaşmaktadır.

— Tar. önce Assam valisi tarafından yönetilen bir toprak olan Nagaland, ocak 1961’de Hindistan’ın bir eyaleti haline geldi. 1963’te resmen kurulan Nagaland, Hindistan Birliği federasyonuna katılacaktı. 14 Ocak 1967’de kurulacağı bildirilen federasyon, hiç değilse merkezî hükümet nazarında Assam halklarının, özellikle de Na-gaların muhtariyet isteklerini gerçekleştirecekti. 1952’de bir pasif diıenme hareketini başlatan Nagalar, 1955’te «Hür Nagaland» hükümetinin yönetimi altında silâhlı ayaklanmaya geçtiler. 1964 Eylülünde ateşkes yapıldı; 1965 ve 1966’da birçok defa uzatılan bu ateşkes sırasında, Yeni Delhi hükümeti, Kohima hükümeti ve âsi önderler arasında yapılan görüşmelerden sonuç alınamadı. Nagaların yeıaltı teşkilâtı içinde, mutedillerle Çin taraftarları çatıştı; Hindistan, Çin’in silâh yardımını protesto etti. Hint kuvvetleriyle Nagaİar arasında yeniden başlayan çarpışmalar önlenemedi. (LM

Yorum yazın