Martinik adası

Martinik , fr. Martinique, Antiller’c ada. Rüzgâr adaları grubunda, bir fransj denizaşırı idare bölgesidir; 1090 kn 337 000 nüf. İdare merkezi, Fort de-FranA (96 649 nüf.). (1990).

Coğrafya

60 km’den uzun olan Martinik, kuzeybatıda çoğunlukla yalıyarlardan oluşan düz kıyılarla çevrilidir; volkanik kayalardan oluşan Carbet doruklarıyle, 1902’deki püskürmesi 30 000 kişinin ölmesine ve Saint-Pierre şehrinin yıkılmasına yolaçan Pelée dağı (1 397 m) bu kesimdedir. Martinik’in güneydoğu kısmı çok daha az engebeli (Vauclin dağında 504 m), ama kıyıları çok daha girintili çıkıntılıdır; bu kısımda uzun yarımadalar denize doğru uzanır.

Alize rüzgarlarına açık olan Martinik, özellikle de kuzeydoğu yamaçları, bol yağış a-lır (yılda 2 m’den çok). Yalnız, nemli rüzgârlardan korunan güneybatı ucunda yıllık yağış miktarı 1 m’nin altına düşer; adanın tabiî bitki örtüsü ekvator tipinde nemli orman olduğu halde, bu kesimde bitki örtüsü, nispî kuraklığa uymuş savanalardan oluşur. Sıcaklık devamlı olarak yüksektir (Fort -de-France’ta ortalama 27,3°C) ve yıllık sıcaklık ortalaması farkı düşüktür (2 – 3°C).

Halkın fizik görünüşünde yer yer eski Ka-rayiplilerin etkisi sezilirse de martinik halkının, bugünkü görünüşü şekerkamışı tarımının sonucudur: kısa süre içinde tarım sömürgeciliğinin temel kaynağı halini alan şekerkamışı tarımı Afrika’dan getirilen kalabalık zenci kölelerle yapıldı; 1675-1700 arası Martinik’e 60 000’den çok köle getirildi ve XVII. yy. onunda zencilerin nüfusu beyazlannkni aştı. 1848’de beyazların nüfusu 10 000 kişiyi bulmazken, zencilerinki 100 000’i aşıyordu; 1902 yanardağ püskürmesinden sonra beyazların oranı daha da azaldı.

Ülke ekonomisine hâkim olan şekerkamışı, değerlendirilen toprakların çoğunu örter; tarım hâlâ, köleliğin kaldırılmasının (1848) yolaçtığı buhranı atlatmayı başaran büyük toprak sahipleri aristokrasisinin elindedir. Yakın bir dönemdv .arım tekniklerinin makineleştirilmesi ve şeker imalâtının modern büyük fabrikalarda toplanması gelişmeyi sağladı; ayrıca altmış kadar içki fabrikasında bir kısmı ihraç edilen, büyük kısmı da adada tüketilen rom imal edilir. Avrupa tüketiminin yeni iki ihtiyacına bağlı olarak iki yeni tarım gelişti: şekerkamışından daha yüksek yerlerde, 1 800 mm’den ‘ok yağış kaydedilen kısımlarda yetiştirilen nanas ve muz. Bununla birlikte, bu yeni aynaklar hızla çoğalan ve hayat seviyesi ok düşük olan halkın refah içinde yaşa-‘asını sağlamağa yetmez; özellikle besin arımı (mısır ve yumrulular) çok küçük arlalarda yapılır ve hayvancılık çok az elişmiştir.

Tarih

“ristof Kolomb’un bulduğu (1502) ada, Kı-lderililer karşısında gerileyen İspanyol mürgecilerinden kurtuldu; adaya ancak
II. yüzyılda Amerika Adaları şirketin-en fransızlar (soylular, keşişler, çiftçiler, ‘ccarlar) çıkarak, tarımı teşkilâtlandırdılar, frika’dan zenci köleler getiren (Kızılde-ilerin ortadan kalkmasından sonra fran-sızlar, besin tarımını bırakarak önce tek tip şekerkamışı tarımını başlattılar; sonra kahve (XVIII. yy. sonu) ve çivit üretimine giriştiler. Böylece zenginleşen ve fransız zenci tüccarlarının başlıca pazarı haline gelen adada sosyal hiyerarşi sağlamlaştı; büyük mülkleri yöneten ama Fransa’daki tüccar armatörlere bağımlı olan zengin kreol’ler; çiftçilik yapan zenci köleler; zanaatçılık ve ticaretle uğraşan azatlı zenciler ve melezler. Ruyter’in hücum ettiği (1674), ingilizlerin aldığı (1762), fakat Frana’ya geri verdiği (Paris anlaşması, 1763) Martinik, Mercier de la Rivière (1763-1764) tarafından yeniden teşkilâtlandırıldı ve adaya savunma birlikleri gönderildi. Fransız devrimi sırasında karışıklıklar çıkan (muhtar ve aristokratik bir anayasa taraftarı «tarım işletmecilerinin iktidarı ele geçirerek Saint-Pierre’i işgal ettirmeleri [1790] ve Haiti’yi örnek alan zencilerin çalkantısı) ada, yeniden ingilizler tarafından işgal edildi (1794 ve 1809); tekrar Fransa’ya geçince (Paris antlaşması, 1814), fransız siyasetine katıldı (1848; 1871 ve 1875). Tek tip şekerkamışı üretimiyle yeniden zenginleşen Martinik, tesislerini yeniledi ve donatımını tamamladı (karayolları; köprüler; demiryolları). Pelée dağının püskürmesiyle (1902) Saint-Pierre’in yıkılması ve XX. yy. başındaki şeker buhranı gelişmesini durdurmadı. Vichy hükümetine bağlanan (1940) Martinik, buna rağmen müttefiklerle müzakerelere girişti (1943 Sözleşmesi) ve bir fransız denizaşırı idare bölgesi haline getirildi (1946). 1959’dan beri Martinik’te bir özyönetim mücadelesi yapılmaktadır. Nüfus hızla artmağa devam etmektedir (yılda yüzde 2,5). Bugün km2’-ye 310 kişiye yaklaşan ortalama nüfus yoğunluğu, yüzeyinin yalnız yüzde 30’u ekilen ve sadece tarımla geçinen ada için çok fazladır. Şekerkamışı üretimi de durakladığından nüfus artışı, zaten çok düşük olan hayat seviyesinin daha da düşmesine yola-çar. Ticaret dengesi acısı da günden güne artmaktadır. Besin ürünlerinin önemli bir’bö-lümü ithalatla karşılanmaktadır. (L

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum yazın