Marmaris hakkında bilgiler

MARMARİS, Ege bölgesinde (Muğla ili) ilçe merkezi kasaba; 16 361 nüf. (1990), önü yarımada ve adalarla kısmen kapanmış küçük bir koyun kenarında kuruludur. Kasabanın en eski kısmı, kalker yapılı bir tepe üzerinde kurulmuş olan kalenin içindeki Kale mahallesidir. Marmaris, daha sonra, kaleden eteklere doğru ve kıyı boyunda gelişti. Son yıllarda da Türkiye’nin turistik önemi artan köşelerinden biri oldu. — Marmaris ilçesi, 866 km2, 41 840 nfif. (1990). Merkez ve Bozburun bucaKiarı. 15 Köy Tarım, süngercilik, aracılık; Günlük ormanlarından sığla yağı.

— Tar. Eski kaynaklar şehrin adını Pricus, Phyckos, Fiskas olarak yazar. Dara’-nın Anadolu seferi sırasında Efesliler ile Rodoslular burada anlaştılar. Uzun süre Rodos’un hâkimiyetini kabul eden Marmaris, İskender tarafından kuşatılınca önce kendisini savundu; ancak üstün kuvvetler karşısında fazla dayanamayan Marmaris halkı, kadın ve çocuklarını yakarak dağlara kaçtı. Kasabayı ele geçiren İskender, kaleyi onarttı (M. ö. 333). Bu tarihten sonra karia kralı Pixodaros’un eline geçen Marmaris Karia ile birlikte bergama kralı Attalos I tarafından alındı. Attalos III ölünce de vasiyetnamesi uyarınca Roma’ya verildi. Roma çağında, şehir yöneticileri Rodos’tan gönderildi. 1284’e kadar Bizans’ın elinde kalan Marmaris, bu tarihten sonra Menteşeoğulları tarafından alındı; 1391’de de Osmanlı devletine geçti. XVI. yy. da Menteşe sancağına bağlanan Marmaris,45 kişilik bir köydü. Rodos seferi sırasında buray# gelen Kanunî, kaleyi onarttığı; Kervansarayı ve Taşhan’ı da yaptırdı. Mısır’a, Cumhuriyet devrinde Muğla iline bağlanan Marmaris 1937 depremiyle yıkıldı ve yeniden imar edilerek turistik bir kasaba haline getirildi.

— G. Santl. Marmaris kalesi, Kemeraltı mahallesinde tepe üzerindedir; 1557’de Kanunî devrinde onarıldı; giriş kapısıyle denize bakan kısmı sağlam durumdadır. Kale içinde bir sarnıç, kapının sağ ve solunda iki mazgal vardır. Kemeraltı mahallesinde, ayrıca, İbrahim Ağa tarafından 1789’da yaptırılan üzeri büyük bir kubbeyle örtülü bir cami vardır. 1545’te yaptırılan ve bugün han o-larak kullanılan Osmanlı yapısı Kervansaray da Marmaris’teki önemli eserlerdendir; yedi küçük bir büyük odadan meydana gelir. Kâgir olan yapının üzeri kemerlerle örtülüdür. Ayrıca Kanunî devrinde yaptırılan ve kâgir kemerlerle örtülü Taşhan ile bir köprüsü vardır, iskelebaşı semtindeki han da kitabesine göre aynı devirde yaptırıldı. Marmaris’teki tarihî eserlerin çoğu Rodos seferi (1523) dolayısıyle şehre gelen Kanunî Sultan Süleyman tarafından yaptırıldı, (m)

Yorum yazın