Mardin Eşiği

MARDİN eşiği, Güneydoğu Anadolu’da Dicle ve Fırat ırmakları arasında su bölümü meydana getiren, doğu-batı doğrultulu dağ kütlesi; yüksl. 1400 m. Bunun Karacadağ volkan kütlesinden 900 m’lik bir boyunla ayrılan doğu kesimine Mazıdağı adı verilir. Bu kesimde ve daha doğudaki Mardin «fcrgı’nda kütlenin güney yamaçları dik, kuzey yamaçları daha az eğimlidir. Daha doğuda yükseltisi fazla olmayan ve daha dağınık bir yapı gösteren Midyat (esk. Abidin) dağları uzanır. Bu kesimde dağlar, Dicle’nin kuzey – güney doğrultulu vâdisi üzerinde sona erer. Dağların yapısında yer yer bazalt ve andezit lavları görülür; fakat çoğunlukla ikinci zaman sonu (kretare) ve özellikle üçüncü zaman başı (eyosen) kireçli kayaçları bulunur. Yerey, geniş çaplı kıvrımlarla yerinden oynamış ve kırılmıştır. Oldukça bol yağmur alan kütle, geniş alanlarda meşeliklerle örtülüdür. özellikle doğu kesiminde kenardaki kuru düzlüklere göre daha yoğun bir nüfuslanma gösterir. Güney eteklerinden çıkan »uyu bol kaynaklar, Habur çayını meydana getiren kolları besler. Dağların çevresinde birtakım şehir ve kasabalar sıralanır: güneyde Derik, Mardin, Midyat; kuzeyde Mazıdağı (Şamrah), Savur ve Gercüş. (M)

Yorum yazın