Mar dağları

MAR (serra do), Brezilya’da sıradağlar; sarp yamacı güneyde Santa Catarina eyaletinden Guanıafcara eyaletine (Rio de Janeiro) kadar brezilya kıyısının arka cephesini ve Espirito Santo’nun güney kısmını meydana getirir. Mahallî adları çoktur: itajai ırmağının yukarısında serra ttajai; serra Graciosa (Parana eyaleti); serra Pa-ranapaicaba; serra Cubatâo; serra Bocaina (Saso Paulo); serra Parati; özellikle Gua-nabara eyaletinde serra dos Ofgâos (pedra do Sino’âa 2 263 m). Arkeyen tabakanın yükselme geçirmiş kısımları olan bu kütleler, granitli, gnayslı, kuvarsitli ve yer yer mermerlidir. Ormanlarla örtülü gerçek bir engel olan sarp yamacı kıyıya hâkimdir ve yer yer denize dar bir kıyı ovası bile bırakmadan dimdik iner. İç yamaç Paraiba do Sul vâdisine doğru daha yumuşak bir eğimle alçalır.

Serra’dan doğan birçok ırmak iç kısma doğru akar: iguaçu; ivai; Paranapanema; Tiete; Paraiba do Sul. Bir tek ırmak geniş biı havza açar; Ribeira (Sao Paulo eyaleti). Serra do Mar, kıyıdaki limanlarla iç kısımlar arasındaki ilişkileri engeller. Rio de Janeiro dolaylarında yükselti, yaz sayfiyeleri kurulmasına imkân vermiştir (Petropolis; Teresopolis; Novo Friburgo). Yükselti ve rüzgârların yönü sebebiyle yağış çoktur (Sao Paulo Serra da Mar’ında
4 000 mm); dağın İktisadî öneminin sebebi, sularından hidroelektrik enerji sağlanmasıdır. Baraj göllerinden çelik borularla nakledilen sular, dağın eteğindeki santrallan besler. Topraklar verimsizdir. Besin tarımı özellikle mısır üretimine dayanır; karayollarının yapılmasından beri hayvancılık (sütclil inek) gelişmiştir. Dağın ıssızlığına karşılık komşu şehirleri kalabalıktır. (L)

Yorum yazın