Manş denizi

MANŞ denizi, fr. la Manche, ing. English Channel veya The Channel, Batı Avrupa’da deniz, İngiltere ile Fransa arasında. Manş, bütünüyle «kıta yaylası»nda-dır ve 100 m’yi aşan derinlikler ancak batıda, Cornwall burnunu FinistereMn ucuna bağlayan çizginin batısında ortaya çıkar; yalnız Guernesey adasının kuzeyinde ve kuzeybatısındaki bir çukur 172 m’ye iner. Manş’m ortalarında doğu – kuzeydoğu yönünde bir gelgit akıntısı vardır; gelgit olayı Fransa kıyılarında, Ingiltere’dekinden daha önemlidir. Granville’de ve Mont-Sa-int-Michel koyunda seviye farkı 11,7 m’ye kadar çıkar. Çekilme güneybatıya doğrudur. Manş denizininin kıyılarındaki başlıca limanlar şunlardır: Fransa’da, Le Havre, Bbıulloıgnıeı ve Cherbourg; Ingiltere’de, Portsmouth, Southampton ve Pleymouth. Ayrı-caı demiz, Doveır boğazıyle Kuzey Denizi’-nıeı ve -Avrupa’nın en işlek bölgelerine açılr dığı için dünyanın, trafiği en yoğun deniz-lerindendir. Uzun süredir tasarlanan Manş’ı bir denizaltı tüneliyle aşmak projesi, birçok muhalefetle, özellikle Ingiltere’nin ada özelliğini kaybetmesinden çekinen İngiliz askerî çevrelerinin muhalefetiyle karşılaşmıştır. Bugün günden güne geliştirilen projeler, bir yandan demir ve karayolu köprüsü, öte yandan da özellikle otomobil taşıyacak olan elektrikli trenler için bir demiryolu tüneli yapılmasını öngörmektedir, (l)

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum yazın