Mannheim şehri hakkında bilgiler

Mannheim şehri hakkında bilgiler, Almanya’da (Batı Almanya, Baden Württemberg) şehir, Ren ve Neckar ırmaklarının kavşağında; 295 200 nüf. Büyük bir liman ve sanayi merkezi olan Manheim, 1910’a kadar Ren’in yukarı kesiminde seferin son iskelesiydi. Bugün trafik hemen hemen Ruhr limanlarınınkine ulaşır. Kimya ürünleri; plastik ve kauçuk maddeler; elektrik malzemesi; tarım makineleri; otomobil, kimya ve sabun fabrikaları. Selüloz. Cam fabrikaları. Dokuma sanayii.

C. Froimont’un yaptığı şato (1920 -1760) ve cizvit kilisesi dışında Mannheim, güzel bahçelerle çevrili olan ve merkezi düzgün bir dörtgen plana göre inşa edilen oldukça tekdüze bir şehirdi. Büyük kısmı ikinci Dünya savaşında yıkılan şehir, hızla yeniden inşa edilmiştir. Güzel Sanatlar müzesi.

— Tar. Hisar haline getirilmiş bir köy olan ve 1606^da Pfalz seçici prensi Friedrich IV tarafından göçmenler yerleştirilen Mannheim, Otuzyıl savaşlarından zarar gördü; 1688’de fransız birlikleri tarafından Baden büyükdükalığına verildi (1803).

— Mus. XVIII. yy.da, Mannheim, klasik senfoninin meydana geliş tarihi bakımından önemli bir merkez haline geldi. Birçok Çek’in de bulunduğu i. Hanitz tarafından yönetilen saray orkestrası, Avrupa’nın en meşhur orkestralarındandı. Bu okulun başlıca besteciler şunlardır: Stant; F. X. Richter; Chr. Cannabiok ve 1. Holzbauer. (l)

Yorum yazın