Manila hakkında bilgiler

MANİLA Filipinlerin başkenti, Luzon adasının Dansında, Manilakoyu ve Pasig deltası kıyısında 876 200 nüf. (1990). Şehir kurulur kurulmaz, Lu-zon’un merkezi yaylasının ağzında olmasından, güney yarımadasına yakınlığından

• i ve merkezî Cordillera’nın denize en çok ^aklaştığı noktada ulaştırma yollarının yoğunlaşmasından yararlandı. Modem bir idare ve konut semti, güneye doğru uzanır. Pasig’in kuzeyinde, Binonda adasının çevresindeki ticaret merkezi, gün geçtikçe doğuya doğru gelişmektedir. Şehrin kuzey ucuna çok kalabalık liman işçi ve görevlileriyle, son gelen göçmenler yerleşmiştir. Manila, Filipinler*in başlıca sanayi ve ticaret merkezidir; sanayi tesisleri Pa-sig kıyısında ve limanda toplanmıştır: makine yapımı besin sanayii (hindistancevizi yâğı fabrikaları; çeltik fabrikaları; şekerkamışı rafinerisi); kauçuk ve abaka işleyen fabrikalar; tütün imalathaneleri. XVI. yy.-dan beri Manila, Uzakdoğu’nun en büyük üniversite merkezlerinden biridir (Santo To-mas üniversitesi [1611]; Filipinler üniversitesi; Uzakdoğu üniversitesi).

• Tarih. Lopez de Legazpi tarafından kurulan (1571), Acapulco ile Kanton arasında İspanyol trafiğinin merkezi haline gelen ve daha XVII. yy.da kozmopolit (avrupalı, çinli, japon) bir şehir olan Manila, XVII. ve XVIII. yy.da Çin ile yaptığı verimli ticaretten yararlandı. Limanı (eylül 1762’-de geçici olarak Ingilizler tarafından işgal edildi) yabancı gemilere ancak 1831’de açıldı ve 1898’de A.B.D. tarafından işgal edildi. Aguinaldo’nun milliyetçi ayaklanması burada patlak verdi (4 şubat 1899). İspanyol – amerikan savaşı sırasında Manila’nın 13 km güneyindeki küçük Cavite koyunda, amiral Montojo kumandasındaki İspanyol donanması 1 mayıs 1898’de amiral Devvey kumandasındaki amerikan donanması tarafından bozguna uğratıldı.

İkinci Dünya savaşında, 10 aralık 1941’de Luzon adasına Japonlar hücum ederken Ca-vite’deki amerikan donanması aldığı emir üstüne Surabaya’ya çekildi. Mac Arthur’-un temmuz 1941’de kumandanlık karargâhını kurduğu Manila, 27 aralıkta Amerikalılar tarafından açık şehir ilân edildi ve

2 ocak 1942’de Japonlar tarafından alındı. Birkaç gün önce Mac Arthur, Corregidor’a (Luzon’un savunmasını 1942 martına kadar oradan yönetti) çekilmişti. 1945’te, 4 şubat – 23 şubat arasındaki kanlı çarpışmalardan sonra Manila’yı geri aldı. Bk.

Yorum yazın