MANÇHE idare bölgesi

MANÇHE idare bölgesi, Fransa’nın batısında idare bölgesi Aşağı Normandiya’da; 6 400 km2; 179 700 nüf. (1990). îdaremerkezi, Saint -Lo; idare çevresi (Saint Lo, Avranches Cherbourg, Coutances) vardır. idare bölgesi, Cotentin yarımadasıy-le Normandiya Bocage’ında uzanır. Co-tentin’in kuzey ucu Cherbourg’un doğusunda (Etelan tepesinde 140 m), özellikle de vahşî Hague burnunun bölgesinde (189 m) yüksek tepeler meydana getirir. Ortada Carentan ile Lessay’m arasında birkaç metreye inen çökmüş bir kesim uzanır. Ama yüzey şekilleri güneydoğuda, sert kayalardan oluşmuş küçük kütlelerin 300 m’-yi aştığı Nortain çevresinde yeniden yükselir. Bütün bu kesimleri koruluklarla örtülüdür, evler dağınıktır, çitler sıktır. İdare bölgesinin tarım ekonomisL, hayvancılığa yönelmiştir: bu serin ve yağışlı bölgede toprağın hemen her yeri otlaklar ve çayırlarla örtülüdür. Bölgede özellikle genç hayvanlar (sığır, at) yetiştirilerek, semirtildikten sonra tekrar satılmak üzere komşu bölgelere satılır. Cotentin’de meşhur bir koyun cinsi yetiştirildiği halde, koyun ikinci derecede rol oynar. Bazı kesimlerde, özellikle Cherbourg’a doğru da sebzecilik gelişmiştir.

İdare bölgesinde sanayi ancak ikinci derecede rol oynar: küçük dokuma sanayii; bakır kazancılık (Villedieu) gibi bazı geleneksel işler: birkaç tersane (Cherbourg); besin sanayii; tuğla harmanları v.b. (l)

Yorum yazın