Malaga şehri

MALAGA, ispanya’da (Andalucía) şehir, il idare merkezi, Akdeniz kıyısında; 566 480 nüf. Şehre, Magrıplılardan kalma Alcazaba ve Gibralfaro (XIV. yy. nasranî sanatı) kaleleri hâkimdir. XVI. -XVII. yy.dan kalma katedral; müslüman ve rönesans tarzlarının kaynaşmasıyle ilgi çeken Bue-navista sarayı. Malaga, iyi donatılmış bir ihracat limanıdıf; ticareti canlıdır fakat İktisadî buhranlara karşı hassastır (eskiden maden filizleri, bugün meyve). Şehirde sanayi hızla gelişmiştir: kâğıt fabrikaları; pamuk iplikhaneleri; metalürji (kurşun); gübre fabrikası. Puertollano’ya giden petrol boru hattının haslaneıcı. — Malaga ili,

1078 300 nüf. (1990). Endülüs dağlar üzerinde uzanan il toprakları çok engebelidir. Kıyı kesiminde, iklimin çok yumuşak olması tropikal bitkiler yetiştirilmesine imkân verir. Sulak huerta’lat, çok yaygın olmayan birkaç kesimde sınırlıdır (Malaga «Hoya»sı); bütün öbür kısımlarda, taraçalarla bölünen yamaçlarda zeytin, üzüm, badem ve incir yetiştirilir. .

— Tar. Malaga, Fenikeliler tarafından kuruldu; Kartacalılar zamanında zenginleşen, Romalılar zamanında önce federal site (M. ö. 205), sonra municipium olan şehir, Vi-zigotlar tarafından yağmalandıktan sonra önemli bir piskoposluk merkezi oldu. 711’-den sonra müslümanların eline geçen şehir kısa bir süre için küçük bir krallığın merkezi haline geldi. Fernando ile isabel’in 1487’de aldıkları şehirde, XVI. yy.da Mag-rıplılar ayaklandılar. Malaga 1810’da fran-sızlarm, 1937’de milliyetçilerin eline geçti.

— Süs. santl. Malaga, iberik yarımadasının en eski seramik merkezlerindendir (XIII. yy.); atelyeleri Elhamra sarayı (1273’te yapımına başlandı) için çalıştı. Yaldızlı güzel çanakları, XIV. yy.da en uzak ülkelerde bile meşhurdu, (l)

Yorum yazın