Estonya hakkında bilgi

ESTONYA Baltık Denizi kıyısında Cumhuriyet. Yüzölçümü 45.100 km!, nüfusu 1.640.000. Başkenti Tallin. Toprakları bataklık, düz bir ülkedir. Bitümlü şist madeni işletmelerine dayalı sanayi gelişmelerine karşın Estonya yine de bir tarım ülkesidir (patates, keten, yem bitkileri, kerestecilik, sığır ve domuz üretimi). Nüfusu yüz bini aşan tek kent başkentidir.

Eston dili Fin-Uygur dil öbeğindendir. Ülke 9.-13. yüzyıllarda Viking-ler’in, Danimarkalılar’ın, lsveçliler’ir, Ruslar’ın ve Almanlar’ın istilasına uğradı. 1227’de ülkeyi ele geçiren DanimarkalIlar Hıristiyanlığı yaydılar. 1721’de Rusya’nın eline geçen Estonya 1920’de bağımsızlığına kavuştuysa da 2. Dünya Savaşı’dan sonra Sovyetler Birliği’ne katılarak bir Federe Sovyet Cumhuriyeti oldu. Sovyetler Birliği’nin parçalanmasından sonra 20 Ağustos 1991 ‘de bağımsızlığını ilan etti.

Yorum yazın