Erciş hakkında bilgi

ERCİŞ Doğu Anadolu’da Van gölünün kuzeydoğu uzantısının kuzey kıyısına yakın bir yerde kent ve Van’a bağlı ilçe merkezi. Nf. 22 500 (1975); Dnz. Yks. 1750 m.’dir. Erciş, Aladağ ile Meydan dağı arasındaki düzlüğün güney bölümündedir. Batısından İrşat ve Zeylân çayları, doğusundan Deliçay geçer. 1942, 1976 depremlerinde, burada oldukça önemli zararlar olmuştur. 1942’de kimi kaynakların yerleri değişmiş, çatlaklar meydana gelmiştir.
Halktan Jjir bölümü yazın, hayvanlarıyla yaylaya çıkar. Göl kıyısında iskelesi, 30 km. kadar uzakta_ Zeylân kaplıcası, 6 km. uzaktaki Akbaş köyünde bir içme, kıyıda kale kalıntılarıyla birkaç kümbet vardır. Çevrenin başlıca ürünleri, tahıl, patates, fasulye, lahana, havuç, domatestir. Evlerde kilim dokunur; keçe yapımyerleri de vardır.
Bu ilçenin 3 bucağı, 81 köyü vardır.

Yorum yazın