Erçek Gölü hakkında bilgi

ERÇEK GÖLÜ Doğu Anadolu’da, Van gölünün doğusunda, Van’ın kuzeydoğusundadır. Yzölç. 98 kma; Dnz. Yks, 1803 m.’dir. Göle dökülen en büyük akarsu, doğudan, Özalp dolaylarından gelir (Me- medik çayı). Bu akarsuya kuzeyden ve güneyden birçok derecikler katılır. Bununla birlikte gölün suları tuzlu ve ö- zellikle sodalıdır. Van gölüne dökülen Karasu, Erçek gölünün 1 km. kadar uzağından geçer; aralarında lavlardan oluşmuş dar bir eşik vardır. Gölün doğu yanında küçük bir düzlük, güneybatısında, bir vadi tabanında çok küçük Çegen gölcüğü bulunmaktadır. Bunun sularının artanı Erçek gölüne dökülür.

Etiketler:

Yorum yazın