Epir bölgesi

Epir bölgesi Balkan yarımadasının güneyinde, Yunan denizi kıyısında dağlık bir yöredir. Doğusunda Pindus dağları vardır. Yugoslavya – Yunanistan sınırıyla Arta körfezi ‘arasındadır. Kimi dorukların yüksekliği 2000 metreye yaklaşır. Halk daha çok hayvancılıkla geçinir.
Epir, Fatih Sultan Mehmet zamanında Osmanlı ülkesine katıldı (14G3). Dört yüz yıldan fazla Türk egemenliğinde kaldı. Berlin antlaşmasında (187i.) bir bölümü Yunanistan’a bırakıldı. Balkan savaşından sonra kalan bölümü Arnavutluk’a bağlandı.

Yorum yazın