Deniz Dibinde Örnek Toplama

Deniz Dibinde Örnek Toplama

Bugün deniz dibini sualtı fotoğraf makineleri ya da televizyon aygıtlarıyla incelemek olanağı vardır. Bununla birlikte, eğer daha ayrıntılı bir inceleme yapmak istenirse, birkaç çeşit örnek toplama aygıtıyla dipteki maddelerden örnekler alınabilir. Bu tür aygıtlardan biri, ucundaki kerpetene benzer mekanizma ile dip yüzeyinin birkaç santim altından örnekler toplayabilir. Buna “portakal kabuğu” aygıtı adı verilmiştir.
Tortul kültelerden örnek olmakta kullanılan bir başka aygıt da maço adı verilen ve tepesinde bir ağırlık bulunan boş bir borudur. Bu boru, kendi ağırlığıyla denizin dibine gömülür, yukarı çekildiğinde, dipteki tortul külteden çabuk biçiminde uzun bir çamur örneği elde edilir. Böyle bir örnek, denizin tabanındaki bu noktada uzun yıllar boyu birikmiş türlü tortul külte katmanlarını gösterir.
Bu örnekleri inceleyen jeolog denizbilimciler, denizlerin geçmişiyle ilgili çok yararlı bilgiler elde ederler. Son birkaç bin yıl içindeki su sıcaklığı da, bu tür tortul kültelerde biriken organizmaların kabuk tipleri incelenerek öğrenilebilir. Bazı organizmalar yalnızca sıcak sularda, bazıları ise
soğuk sularda yaşar. Böylece, bulunan organizma tipleri örnek maddelerin oluştuğu süre içindeki ortalama su sıcaklığını gösterecektir. Aynı şekilde, çok miktarda volkanik toz da kültenin hemen oluşmasından önce, şu ya da bu biçimde bir volkanik etkinliğin varlığını belirtir.

Yorum yazın