Dalgaların kırılması ve anafor akıntıları

Dalgaların kırılması ve anafor akıntıları
Dalga giderek bir sığlığa eriştiğinde, denizin dibindeki sürtünme nedeniyle yavaşlamaya başlar. Bu demektir ki, sığ suya gelen bir dizi dalga tepesi, önde gidenlerin arkadan gelenler kadar hızlı ilerleyememeleri yüzünden, birbirlerinin üzerine yığılacaktır. Bu yığılmayla dalga yükseklikleri bir miktar artacak ve sonunda dalgalar kırılarak öndeki dalgaların çukuruna dökülecektir. Bu anda su ve enerji kıyıya doğru birlikte hareket ettiklerinden suyun hareketi artık “gerçek” bir dalga olmaktan çıkmıştır.
Dalga bir kez kırıldığında enerjisini de yitirmiş olur; dalgalarla birlikte taşınmış olan su da kıyıya vurmuş olduğundan, tekrar denize dönmelidir. Kırılan dalgaların denize dönen suları genellikle belirli yerlerde toplanır. Bu sulara “anafor akıntıları” adı verilir. Bir kıyı boyunca anafor akıntılarının yerleri, kaba dalgaların tiplerine ve kaynaklarına göre, günden güne değişebilir.

Yorum yazın