Burundi Hakkında Bilgi

Burundi Hakkında Bilgi

Afrika’nın orta doğusunda yeralan ve 1962’de bağımsızlığına kavuşan küçük Burundi devleti, Tanzanya, Ruanda ve Zaire ile çevrilidir.
• Burundi toprakları 1 000- 2000 m yükseltide, savanayla kaplı bir yayladan oluşur. Yayla doğudan Victoria gölüne doğru alçalır, batıda Tanganyika gölünün yanında yükselir. Kongo ve Nil ırmaklarının hidrografya havzaları sınırında yeralan Burundi, suların bölünme noktası olduğu için,iklimi çeşitlidir; çöküntülerde tropikal özellikte sıcak ve yağışlı olan iklim, yaylaya ulaşınca ılımanlaşır.
• XIX. yy’da bir Alman sömürgesi olan Burundi toprakları, 1919’da Belçika mandasına girerek, Ruanda ile birlikte Ruanda-Urundi’yi oluşturdu. 1961’de Ruanda’dan ayrılan Burundi, 1962’de bağımsızlığına kavuştu. Ülkede bir krallık kuruldu, ama albay Mikombero 1966’da kralı devirerek cumhuriyeti ilan etti. Ancak bu değişiklik, iç çarpışmaları yumuşatamadı. Ülkede başlıca üç ırk (sayıları az olan Batvalar; en kalabalık ırk olan ve çiftçilikle geçinen Bahutu- lar; hayvancılıkla uğraşan, ülkede soylu sınıfı oluşturan ve cumhuriyetin ilanı sırasında iktidarı ele geçiren Batutsiler) yaşadığından, kabileler arası çekişmeler, siyasal ve ekonomik çatışmalar, ülkeyi bağımsızlıktan bu yana sık sık kana buladı. 1976’da albay Mikombero devrildi ve Devrim Konseyi, cumhurbaşkanlığa albay jean-Baptiste Bagaza’yı getirdi.
• Ülkenin dış ticaretinin büyük bölümü hâlâ Belçika’yla yapılır; ama ihracata dönük tarımlar henüz pek gelişmemiş olduğundan, bu ticaret önemli değildir. Birkaç yıldır devlet, sanayi tarımı işletmelerini geliştirmiş, daha yüksek yerlerde de çay tarımı yaygınlaşmıştır. Ama tarım hâlâ besin tarımıdır (tahıl, sebze, patates, yerfıstığı) ve üretimin büyük bölümü ülkede tüketilir. Toprakların üçte birinin otlaklarla örtülü olması, özellikle süt ürünleri elde etmek
amacıyla yapılan hayvancılığı desteklemiştir. Ama bu alanda da, sürüleri kırıp geçiren tropikal hastalıklara karşı devletin büyük bir savaş vermesi gerekmektedir.
• Sanayi etkinliği, tarım ürünlerini işleyen birkaç dalla (sabun, peynir, çırçır fabrikaları) sınırlıdır. Fabrikaların çoğu, Tanganyika gölü kıyısın da canlı bir liman olan başkent Bujumbura’da (110 000 nüf.) toplanmıştır.
• Görüldüğü gibi, bu küçük
ve yoğun nüfuslu (3 900 000 nüf; km2’ye 120 kişi) ülke, azgelişmiş bir ülkedir ve ekonomik büyümesini sağlamak için Belçika, Almanya, A.B.D. ve uluslararası kuruluşların yardımlarına başvurmak zorunda kalmıştır.

Yorum yazın