Buenos Aires Hakkında Bilgi

Buenos Aires Hakkında Bilgi

• Arjantin’in başkenti Buenos Aires, Rio de la Plata’nın sağ kıyısında, Pampanın sınırında yeralır. 1536’da İspanyol serüvencisi Pedro de Mendoza tarafından kurulan ve Sevilla denizcilerinin elverişli rüzgarlar vermesi için yakardıkları Meryem Ana’nın adından «Puerto de Santa Maria del Buen Aire» diye adlandırılan kent, kısa süre sonra kızılderililer tarafından yıkıldı.
• Buenos Aires 1580’de yeniden kuruldu, ama ağır ağır gelişti. Küçük sömürge kentinin Güney Amerika’nın en büyük merkezlerinden biri olması, ancak geçtiğimiz yüzyılın sonunda, ülkenin iç bölümünün değerlendirilmesiyle gerçekleşti. Pek çok göçmen barındıran kozmopolit Buenos Aires, çağdaş yapıları olan, güçlü bir geometrik plana göre kurulmuş (geniş düz yollarının tümü, birbirlerini dik açılarla keserler), büyük bir kenttir. Sömürge döneminin İspanyol üslubundaki güzel saraylarının hemen hiç biri günümüze gelememiş, yerlerini gökdelenler ve iş hanları almıştır. Günümüze kalan tek yapıt, Mayo alanındaki Belediye sarayıdır. Kentin tekdüzeliğini bozan tek şey, Riachuelo’nun bulanık ve pis kokulu suları kıyısında uzanan, «kent içinde kent» o- lan geniş «Boca» semtidir. Kasvetli ve dolambaçlı yolları, çoğunlukla parlak renklere boyanmış alçak ahşap evleri, balkonlardan sarkan çamaşırlarıyla, modem Buenos Aires’ le çelişir. Kentin merkezinde müzeler, kitaplıklar ve Latin Amerika’nın en ünlü operası olan Colon tiyatrosu yeralır.
• Rio de la Plata’nın halicindeki liman, Arjantin’in en büyük limanı Buenos Aires’in gelişme ve zenginliğinin kaynağıdır. Yoğun bir ticaret trafiğine açıktır: Hayvancılık ü- rünleri, tahıl ve pamuk ihracatı; dokuma, şarap, işlenmemiş demir ve çelik ithalatı. Ülkenin başlıca ekonomik merkezi olan Buenos Aires’in çevresindeki besin, metalürji, vb. sanayi kuruluşları, bütün kıyı illeri üretiminin 9/10’unu karşılarlar.
• Nüfusu 2 976 000 olan (banliyöleriyle 4 milyon kişi) dev merkezde, bu sayıya her yıl 170 000 kişi eklenmekte ve kentleşmenin kargaşaya dönüşmesi, ulaşım araçlarının yetersiz kalması gibi tehlikeler belirmektedir. Kentin merkezinde otomobiller havayı sürekli kirletmekte, çevrede ise donatımı yetersiz büyük banliyöler, sağlığa zararlı bataklıklar, gecekondu semtleri (A- vellaneda, Lomas, Quilmes) u- zanmaktadır. Bu gecekondu semtlerinin her birinde 400 000’ e yakın insan yaşar. Buenos Aires’in nüfusunun yakın gelecekte 10 milyon kişiyi bulması beklenmektedir. Bu yüzden, kentin bütün yapılarının ve donatımının değiştirilmesi, hemen çözüm bekleyen bir sorundur.

Etiketler: , , , ,

Yorum yazın