Budapeşte Hakkında Bilgi

Budapeşte Hakkında Bilgi
• 1848 ayaklanmasının merkezi ve Macaristan’ın başkenti olan Budapeşte, 1873 yılında, Tuna’nın iki kıyısında karşı karşıya yeralan Buda ve Peşte kentlerinin birleştirilmesiyle kuruldu.
• Burası başlangıçta bir Kelt köyüydü. Romalılar tarafından alındı ve Aquincum sömürgesi haline getirildi. XV. yy’da zenginleşti; ama, kısa süre sonra Osmanlılar tarafından işgal edildi.
• Sonradan Avusturya egemenliğine geçen kentin yeniden zenginleşmesi, ancak Avusturya’nın Macaristan’a iç işlerinde özerklik tanımasıyla (1867) gerçekleşti. Buda ve
Peşte’nin tek kent olarak birleştirilmesi, hızlı bir gelişme sonucunda Budapeşte’nin Avrupa’nın başlıca kentlerinden biri olmasını sağladı. Ancak kent, İkinci Dünya savaşından büyük zarar gördü : Yapıların yüzde 70’i yıkıldı.
• Kentin iki bölümü, çok güzel bir bütün oluşturur. Buda, tepelerde kat kat yükselir; dar ve dolambaçlı yolları, merdivenleri, eski güzel yapıların ve anıtsal sarayların arasına sokulur. Ayrıca Buda’da Türk hamamları, Roma döneminden kalma bir tiyatronun ve hamamların yıkıntıları ve Mat- yas Corvinus’un yaptığı gotik üslubunda görkemli bir kilise yeralır. Buda’nın tepeden baktığı Tuna’nın öteki kıyısında, ağaçlıklı caddeleri, geniş ve düz sokaklarıyla yeni kent Peşte uzanır. Peşte’de, geçen yüzyıldaki Macar mimarlığının tipik bir örneği olan yeni gotik üslupta Parlamento Sarayı ile İtalyan Rönesansı’nı ve yerel beğeniyi başarıyla bağdaştıran Opera, son derece güzel yapılardır.
• Bütün Macaristan ovasını aşan ilgi çekici ulaşım yolu Tuna’nın iki kıyısı ve kentin iki bölümü, yedi köprüyle birbirine bağlıdır. Bu köprülerden en değişik özellikte olanı. 1848’ • Budapeşte’de birçok yüksek okul ve eski krallık sarayında yeralan bir üniversite vardır. Kentin çevresinde çok sayıda besin fabrikası, tarım ürünlerini işleyen kuruluşlar, metalürji, makine, kimya ve dokuma kuruluşları vardır. Giyim sanayisi son derecede gelişmiş olan kentte, ipekli kumaş, tütün, deri ve şarap ticaretleri canlıdır. Nüfusu 2 055 000 dolayındadır.

Yorum yazın