Brüksel Hakkında Bilgi

Brüksel Hakkında Bilgi

BRÜKSEL
• Belçika’da Brabant eyaletinin ortasında yeralan Brüksel,- Flamandların yaşadığı topraklar içinde bir girinti oluşturur. 977’de Fransa kralının kardeşi ve Lotharingia dükü Charles tarafından kurulmuştur. Dükün Senne ırmağı kıyılarındaki küçük bir köyü genişletmesi ve ırmak üstündeki adacıkların tahkim edilmesiyle kurulan küçük kale, bir liman iskele, bir pazaryeri kurulmasıyla genişlemiştir.
• Köln’ü Flandres eyaletlerine bağlayan başlıca ulaşım yolu üstünde bulunması nedeniyle, küçük tüccar kenti XIII. ve
XIV. yy’larda hızla gelişti. Brabant düklerinin merkezi olunca zenginliği arttı. Görkemli bir saray halkı ve giderek zenginleşen burjuvazi için çalışan dantelcilerle, halıcılarla, kuyumcu, heykelci ve ressamlarla doldu.
• İspanyol egemenliği döneminde de başkent olmayı sürdüren Brüksel’de, 1830’da İspanyol boyunduruğundan kurtulmayla ve Belçika krallığının kurulmasıyla sonuçlanan büyük ayaklanmalar patlak verdi.
• Günümüzde flamandca konuşan illerle fransızca konuşan iller arasında sıkışan Brüksel, Belçika halkını oluşturan bu iki dil kümesine aracılık etme görevini üstlenmiş gibidir. Nüfusunun yüzde 75’i fransızca konuştuğu halde, a- ralarında zaman zaman anltaşmazlıklar çıkan iki topluluğa bölünmüştür. Özellikle kamu hizmetlerinde her iki dil de kullanılır ve bütün Belçika kentleri gibi, Brüksel’in bir fransızca (Bruxelles), bir de flamandca (Brussel) adı vardır.
• Brüksel yerleşme merkezi, Ortaçağ kentini kuşatan beşgen biçimi surun geniş ölçüde dışına taşmıştır. Günümüzde, çevredeki birçok köyü içine alarak, «Büyük Brüksel»i oluşturur. Eski Brabant düklerinin şatosunun yükseldiği tepelerde zengin semtler yayılır; sanayi, Ortaçağ’ın başından beri ticaret ve el sanatları merkezi olan düz Serine vadisinde yerleşmiştir. Geniş caddeler, Ortaçağ surunun altından geçen «bulvar»lar, modem ve işlevsel yapılar (148 m yüksekliğinde Midi kulesi gibi), eski kentin görünümünü yavaş yavaş değiştirmiştir. Geçtiğimiz yüzyılın sonunda, sık sık başgösteren su baskınlarını önlemek için Senne ırmağı bir kemerle örtülmüştü. Günümüzde bu kemerin yerinde, kentin üç tren istasyonunu birbirine bağlayan geniş ve düz bir yol vardır. Brüksel’de açılan 1958 Evrensel Sergisi’ nin tanığı ünlü Atomium anıtı, Laeken parkının yanında yükselir. 18 m çapında 9 çelik küreden oluşur; bu kürelerin her biri, bir metal billurunun 150 milyar kez büyütülmüş atomlarını simgelemektedir.
• Bu değişikliklere karşılık Brüksel, birkaç eski ve güzel semtini korumuştur: 96 m yüksekliğinde çan kulesiyle Belediye konağının ve Kralın Evi’nin (her ikisi de gotik üslupta) yükseldiği Pazaryeri alanı, gerçek bir kent mimarisi mücevheridir. Her gün, bu alanda güzel bir çiçek pazarı kurulur. Brouckere alanının çevresiyse, lokanta, sinema ve gece kulüpleriyle eğlence merkezidir.
• Brüksel, Ortaçağ’dan bu yana keten, ipek ve pamuklu dokumalarının niteliğiyle Avrupa’ya ün salmıştır. Sık bir kara ve suyolları ağının kavşak noktasında olan kent, kanallarla Kuzey denizine, An- vers’e ve Charleroi madenkö- mürü havzasına bağlıdır. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu, EURATOM ve NATO gibi birçok uluslararası kuruluşun merkezi olan Brüksel, 1958 uluslararası sergisinden beri de A.E.T’nin (Avrupa Ekonomik Topluluğu) başkentlerinden biri haline gelmiştir.

Yorum yazın