Brandenburg

 

BRANDENBURG
• Kuzey Almanya’da eski bir devlet olan Brandenburg, Berlin’in çevresinde göllerle ve kumluk fundalıklarla kaplı Almanya büyük buzul ovasının yoksul toprakları üstünde uzanır. XIII. yy’da, önce toprak köleliğinden kurtulmuş köylüler, sonra da Flamand, Hollandalı ve Fransız göçmenler tarafından sistemli biçimde işletilmeğe başlanan bu verimsiz bölge zenginleşti. Geleneksel bir büyük toprak sahipleri bölgesiydi. Günümüzde, bile, toprakları patates, çavdar ve şeker pancarı tarımına ayrılmıştır; hayvancılık ile kentlerde yerleşmiş sanayi de önemlidir.
• Brandenburg’un tarihi, Prusya gücünün merkezi olacak bir eyaletin ağır ağır gelişmesidir. Eskiden Germen ve İslav kabilelerinin yaşadığı bölge, Charlemagne zamanında, istilaları durdurması için marklık! («uç beyliği») haline getirildi. X. yy’da imparator Kuşçu Heinrich’in oğlu Otto, Haveberg ve Brandenburg piskoposluklarını kurdu. Kısa bir süre sonra marklık, altı bölgeye ayrıldı ve bunlardan Altmark ya da Nordmark «arpalık» olarak Ayı Albrecht’e verildi. 1106-1170 yılları arasında yaşayan bu derebey, Brandenburg’un gerçek kurucusu oldu. «Markgraf» unvanını alarak, ormanlardan tarla açtırmağa, toprağındaki bataklıkları kurutmağa girişti. Soyundan gelenler, imparatorluk meclisi seçici-prensi olarak onun gelişme çabasını sürdürdüler.
• XIV. yy’da Ayı Albrecht’in son varisinin ölümüyle Brandenburg için Lüksemburg ve Wittelsbach ailelerinin çekişmeye başlaması, gelişmeyi bir süre durdurdu. Wittelsbach ailesinden Ludwig, markgraf ve yedi seçici prensten biri oldu (1361); sonra markgraflık, Lüksemburg sülalesine geçti. 1411’de markgraf Sigismond, imparator seçilince, Brandenburg^ ve seçici-prens unvanını, seçilmesine yardım etmiş olan yeğeni Friedrich von Hohenzollem’e bıraktı (1417).
• Hohenzollem’ler, birkaç güçlükten sonra, Berlin’i başkent yaparak eyaletlerini XVI.yy’da Berlin çevresinde örgütlediler. Sağlam bir yönetim, üniversiteler ve yeni kurumlar kurdular. XVII. yy’da markgraf Johann Sigismond döneminde Brandenburg, Kuzey Denizi’nden Baltık Denizi’ne kadar uzanıyordu ve miraslar, anlaşmalar yoluyla Kleve, Prusya ve Westfalende topraklarına katmıştı. Brandenburg, Otuz Yıl savaşından büyük zarar gördü: Bu yüzden büyük seçici-prens (1640-1688), Nantes Fermanı’nın kaldırılması üstüne Fransa’dan kaçan Fransız protestanlarına topraklarını açtı. Fransızlar, sulama çalışmalarına katılarak, bölgenin zenginleşmesine katkıda bulundular. Birinci Dünya savaşma kadar iktidarda kalan Hohenzollern’lerin sürekli çalışmalarıyla, Brandenburg güçlü ve merkezleşmiş bir devlet haline geldi ve 1618’de Prusya düklüğünü ilhak etikten sonra Prusya krallığını kurdu. 1952’de, Demokratik Alman Cumhuriyeti, özerklik isteklerinin ortaya çıkmasından çekinerek, eski eyaletleri idare bölümlerine çevirince, Brandenburg eyaleti de ortadan kalktı

Yorum yazın