Bhutan Krallığı – Bhutan Nerededir

Bhutan Krallığı – Bhutan Nerededir – Bhutan Hakkında Bilgi

Orta Asya’da, Himalayaların yüksek doruklarında, Nepal, Tibet ve Hindistan arasında yeralan küçük Bhutan krallığı, uzun süre dış dünyayla ilişkisiz yaşayarak köklü özgürlüğünü korumuştur. Ulaşım güçlükleri nedeniyle, ülke henüz tam olarak tanınamamış, sınırları kesinlikle ortaya konamamıştır. Bununla birlikte, yüzölçümünün 47 000 km2, nüfusunun 1 173 000 olduğu bilinmektedir. Tümüyle bağımsız olmakla birlikte, 1949’dan bu yana özel bir anlaşmayla Hindistan’a bağlıdır.
• Ülkeye ayak basan (1627) ilk AvrupalIlar olan Portekizli Cizvit rahiplçri Cacella ve Cabral, Buddha manastırlarının bolluğu ve zenginliği karşısında şaşakaldılar. O günden bu yana durum pek değişmemiştir ve ülkeye girmesine izin verilen ender turistler, hâlâ çağdışı kalmış, Ortaçağ’da yaşayan, ama özgür ve tantra buddhacılığı (ya da lamacılık) uygarlığına bağlı, Batı ve «tüketim toplumu» ile ilgili hiç bir şey bilmeyen bu garip ülkede şaşkına dönmektedirler. Ülke, çağdaş mimariden habersizdir ve devlet memurları bile hâlâ geleneksel giysilerle dolaşmaktadırlar. Birkaç yıl öncesine kadar, ülkede tek ulaşım olanağı, katır sırtında yolculuktu ve Bhutan’ı aşan 300 km uzunluğundaki ilk karayolu 1968’de açıldı.
• Bhutan, dağlık bir ülkedir. Başlıca sıradağların yükseltisi 7 500 m’yi (Kula Langri) bulur; dağlarla sıcak ve yağışlı vadiler almaşır. Vadiler, dağlardan, 2 000 m yükseltide verimli, küçük havzalarla ayrılır. Halkın büyük bölümü, bu havzalarda yaşar. Her havzada, köyle çevrili bir manastır vardır.
• Yılda altı ay karlarla kaplı olmasına karşılık, Bhutan yoksul bir ülke değildir. Hindistan’daki büyük kıtlıklar burada görülmez, hattâ ülke dışarıya buğday satar. Vadilerde köylüler, yükseltisi yer yer 3 000 m’yi bulan taraçalarda mısır, pirinç ve buğday yetiştirirler. Toprakların büyük bölümü soyluların, valilerin ve manastırların elindedir. Hisarlara benzeyen manastırlar, hem soyluların sarayı, hem de
Buddha düşüncesi merkezleridir.
• Sekiz büyük manastırın yanı sıra, sarp yamaçlara kartal yuvaları gibi asılı pek çok küçük manastır vardır. Ülke, büyük ölçüde buddhacılığın etki- sindedir. Her yıl ilkbaharın başında, Bhutanlılar Paro vadisinde toplanarak, bir hafta süreyle bir dans, tiyatro, dinsel tören şenliği yaparlar.
• Bhutan’da eskiden çokkocalılık (bir kadının birçok erkekle, özellikle eşinin küçük erkek kardeşleriyle evlenmesi) uygulanırdı. Günümüzdeyse çokkarılılığa izin verilir; ama ancak üç kadınla evlenilebil- mektedir.
• Bhutan, kışın Timbu’da, yazın başkent Punakha’da oturan kral Jigme Singye Wang- chuk tarafından yöne tilmek- tedir. Çin’in, komşu Tibet’i istilasından (1959) bu yana, ülke kabuğundan çıkarak, Hindistan’a ve Batı’ya daha çok açılmağa başlamıştır.

Yorum yazın