Berlin Hakkında Bilgi

Berlin Hakkında Bilgi
• Büyük Alman Reich’ının eski başkenti olan Berlin, Spree ve Havel ırmaklarının birleşme noktasında, birçok gölün sıralandığı bataklık ve kumluk bir bölgenin ortasında yeralır.
• Kent, XIV. yy’da Köln ve Berlin köylerinin birleşmesiyle kuruldu. Önce Brandenburg’ un, XVIII. yy’da güçlü Prusya krallığının, 1872’de de Reich’ın, yani imparatorluğun başkenti oldu.
• Orta Avrupa ile Kuzey Avrupa arasındaki önemli ulaşım yollarının kavşak noktasında bulunması, gelişmesini destekledi. Zamanla, çevresindeki küçük bağımsız kentler, Berlin’in birer banliyösü ya da mahallesi haline geldi: Pankow; Hö- penik; Charlottenburg; Spandau; Gatow.
• İkinci Dünya savaşının başlangıcında, Berlin kentinin nüfusu 4 milyonu aşıyordu. Ama savaş ve bombardımanlardan büyük zarar görerek, korkunç bir yıkıntılar yığınına dönüştü. Önce Sovyet birliklerinin işgal ettiği Berlin, dört işgal bölgesine ayrıldı; ama aslında iki etki kuşağına bölünmüştü: Batı Berlin; Rus denetimi altındaki Doğu Berlin. Doğu Berlin Demokratik Alman Cumhuri- yeti’nin başkenti olurken, Batı Berlin A.B.D., İngiltere ve Fransa’nın yargılama etkisi altında, Federal Almanya Cumhu- riyeti’nin bir eyaleti (Land) oldu ve Demokratik Almanya topraklan içinde bir adacık o- luşturdu.
• 1946-1948 yılları arasında soğuk savaş, dört müttefik devletin ortak yönetimine son verdi. 23 Haziran 1948’de, Doğu yetkilileri Batı bölgesini ablukaya alınca, bunalım doruk noktasına ulaştı. A.B.D. buna,
bölgeye ikmal yapacak bir hava köprüsü kurarak karşılık verdi.
• Doğu Berlin’lilerin Batı’ya göçü günden güne artarak,
1961 Haziranında bir ay içinde 30 000 kişiye ulaştı. Bu işe bir son vermek amacıyla, D.Alman yetkilileri, iki kesim arasında
46 km uzunluğunda, nöbetçi kuleleri, dikenli teller ve projektörlerle donatılmış aşılmaz bir duvar çektiler. 3,5 m yüksekliğinde olan Berlin duvarının, yapımı 13 Ağustos 1961’de başlatılmış, aynı yılın kasım ayında da tamamlanmıştır. Sürekli göz altında tutulan bu duvarın aşılmasına, 1963’ten bu yana bazı durumlarda, özellikle yıl sonu şenliklerinde izin verilmektedir. Son yıllarda, Berlin sorununu çözümleme a- macıyla birçok girişimde bulu- nulduysa da, bu çabalar, soruna tam anlamıyla çözüm getirememiştir.
• Zamanla, Doğu Berlin’deki resmi yapılar gösterişli bir üslupla yeniden kurulurken, eski Reich başkentinin en güzel semtlerini kapsayan Batı Berlin’in yıkıntıları da onarılmıştır.
• Batı Berlin, günümüzde bü tün Batı Almanya’nın en bü yük sanayi merkezidir. Yen bir kent olmasına karşılık, s vaş öncesinin kalıntıları da zenle korunmuştun Ünlü ha vanat bahçesi Tiergarten, Uı ¿er den Linden ya da «Ihl murlar Caddesi», gösterişli m gazalarla dolu Kurfürste

damm, turistlerin ilgiyle gezdikleri yerlerdir. Ama bu zenginlik, bu «Batının vitrini» olma özelliği yalnızca görünüştedir. Doğu Almanya’yla çevrili bulunan, Federal Almanya’yla doğrudan bağlantısı olmayan Batı Berlin’in artık genişleme olanağı yoktur ve kent eski zenginliğine henüz kavuşamamıştır. Günümüzde Batı Berlin’in nüfusu 1 909 700 kişi, Doğu Berlin’inki ise 1 100 000 kişidir.

Yorum yazın