Amerika’da Ulaştırma

Amerika’da Ulaştırma

Amerika’nın gelişip ilerlemesini sağlayan başlıca öğelerden biri de ulaştırmadır. Fabrikaların birbiriyle ilgisini, ham maddelerin taşınmasını sağlayan da, bu son derece mükemmel ulaştırma ağıdır.

A.B.D.’nin ilk demiryolu, 1828-1830 arasında yapılan 30 km. uzunluğundaki yoldur. Aradan geçen kırk yıl içinde bu alanda muazzam bir çalışmaya girişilmiş, 1870’de ülkedeki demiryollarının uzunluğu 85.000 kilometreyi aşmıştır. Bundan hemen 10 yıl sonra demiryollarının uzunluğu270.000 km.’ ye çıkmış, 1916 yılında ise 450.000 km.’yi bulmuştur. Ne var ki, düzgün karayollarının yapılması, uçak seferlerinin rağbet kazanması sonucunda, son zamanlarda demiryolları hayli gözden düşmüştür. Bugün Amerika’da

350.000 km. kadar uzunlukta bir demiryolu ağı bulunmaktadır. Hele ülkenin kuzeydoğusundaki demiryolları öylesine sıkışıktır ki, bu yörelerdeki herhangi bir noktanın demiryoluna uzaklığı 15 km.’yi geçmez. Kimi yerlerde bu rakam 3-5 km.’ye kadar düşer.

A.B.D.’de karayollarının gelişmesinde büyük önem verilir. Mükemmel asfalt yollar bütün ülkeyi birbirine bağlamaktadır. 1961 yılında A.B.D. topraklarındaki karayollarının uzunluğu 6.000.000 km.’ye yaklaşmıştı. Bu muazzam yol şebekesinde 100.000.000’u aşkın motorlu taşıt aracı işler. Bunların

90.000.000 kadarı binek otomobili, kalanı ise kamyon, otobüstür.
Amerika’da ırmak ulaşımından da yararlanılır. Daha 1820 yıllında Mississippi Nehri’ nde 200 kadar buharlı gemi işliyordu. Bu miktar 1842’de 450’ye çıkmış, 1860’da ise 1000’i aşmıştır. Bugün, daha çok yük taşıma işlerinde su yollarından yararlanılmaktadır. Su yoluyla taşınan maddelerin başında maden kömürü gelir. Büyük gemiler de geniş nehir ağızlarından iç limanlara kadar girebilmektedir.

Amerika’da hava ulaştırması özellikle Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra gelişmiştir. 1918’de de Amerika dünyanın ilk hava postasını kurmuştur. İ Ik gece Seferinin yapıldığı 1921 yılından sonra ise, uçakla ulaşım hızla ilerlemiştir. Bugün A.B.D.’de yaklaşık olarak 6.500 hava alanı vardır. 1960 yılında uçakla taşman yolcu sayısı 40.000.000 kadardır.

A.B.D. ticaret filosu 33.000.000 ton tutarında 3.000 kadar gemiden meydana gelmiştir. Bunların bir kısmı devlet malıdır. Deniz araçlarıyla yılda 300.000.000 ton yük taşınır.

Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk telgraf hattı 1844 yılında kurulmuştur. İ Ik anlaşılabilir telefon konuşması ise 1876 yılında yapılmıştır. Bugün ülkedeki telgraf hatlarının uzunluğu 3.000.000 km.’yi aşmaktadır.

120.218.000 kadar da telefon cihazı bulunmaktadır. Bu hesapça, her 100 kişiye 58,7 telefon düşmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde 1970 yılında 67.747.000 telgraf çekilmiştir.

Yorum yazın