Amanos Dağları Nerededir

Amanos Dağları Nerededir
Akdeniz Bölgesi dağlarındandır. Toros Dağlan sisteminin en dış sırasını meydana getirirler. Amanos Dağları, Maraş yakınlarındaki Ahır Dağı’ndan başlayarak, güneybatıya doğru Hatay ili toprakları boyunca uzanırlar; Hınzır Burnu’nun güneybatısında, Akdeniz kıyılarında sona ererler.

Amanos Dağları’nın kapladığı alan 4.000 km. karedir. Dağların genişlikleri 15 – 30 km., uzunlukları ise 175 km. kadardır.

Amanos Dağları’na “Gâvur Dağlan” da denirse de, bu ad, daha çok, dağların kuzeydoğu kesimi için kullanılır. Amanos Dağ-ları’na Nur Dağları, Kızıldağ, Elmadağ gibi adlar da verilmiştir. Yalnız, bu adlar da, genellikle dağların belli kesimlerini anlatmak için kullanılır.

Amanos Dağları Toroslar’ın güneybatıya doğru uzanan bir koludur. En yüksek noktası Mığırtepe’dir (2.262 m.)

Amanos Dağları’nın 900 metreden yüksek yerleri zengin ormanlarla kaplıdır. En çok çam ağacı vardır. Sonra gürgenle meşe gelir. Bu bölge sürekli olarak rutubetli olduğu için, yerleşmeye pek elverişli değildir. Buna karşılık, dağlarda pek güzel yaylalar vardır ki yazlık olarak kullanılır. Dolaylardaki şehirlerden yazın buralara akın akın halk gelir. Bu yaylaların kimisinde evler, hattâ turistik oteller yapılmıştır. Soğukoluk Yaylası da bunlardan biridir.

Amanos Dağları yalnız orman bakımından değil, maden bakımından da zengindir. Çıkarılan madenler arasında krom ile manganez başta gelir.

Amanos Dağlan bazı kesimlerinde alçalmalar meydana getirerek, önemli yolların geçmesine olanak yaratmışlardır. Bunlar arasında en önemlisi İskenderun-Antakya yolunun geçtiği Belen geçitidir. Dağların kuzey kesiminde de Gâvurdağı Geçidi adı verilen bir alçalma noktasından Adana – Gaziantep yolu geçer.

Dağların iki yamacından da dereler akar. Doğu yamaçlarından gelen dereler Asi Irmağı’nı besler. Asi Irmağı Amanos Dağları’nın hemen doğu etekleri boyunca akarak Akdeniz’e dökülür. Dağların batı yamaçlarından akan dereler ise Ceyhan’a karışır.

Yorum yazın