Altınözü Hakkında Bilgiler

Akdeniz Bölgesi’nde, Hatay iljne bağlı bir ilçedir. İlçe toprakları ilin güneydoğusuna düşer. İlçe doğuda ve güneyde Suriye sınırı, batıda Hatay merkezi ile Yayladağı, kuzeyde Reyhanlı ilçelerine komşudur. Merkez bucağından başka 2 bucağı, 43 köyü vardır.

Yüzölçümü: 357 km.2

Nüfusu: 43.600 (1980)

Altınözü ilçesinin toprakları Asi Irmağı’ nın solunda, yani batı yönündedir. Irmağın kıyılarının gerisinde geniş düzlükler uzanır. Bu düzlükler âdeta bir ovayı andırır. Yer yer tatlı eğimli vadilerden başka, hemen hiçbir engebeye rastlanmaz. Bu düzlükler tarıma çok elverişlidir; bol ürün verirler. En çok buğday, arpa yetiştirilir. İlçe halkı hayvancılık, zeytincilikle de uğraşır. Antakya’dan güneydoğuya doğru uzanan il şosesi, ilçe topraklarından geçerek, Suriye’ye gider.

Kasabanın bugünkü resmi adı Altınözü’dür. Eski adı Kuseyr idi. Kasaba Antakya şehrinin güneydoğusuna düşer. Nüfusu-.4.700. Asi ‘Irmağı’na karışan Baverde deresi vadisinin sol yamacında kurulmuştur. Bu dere Ziraat Dağı’mn tepesinden çıkar. Suriye sınırı kasabaya 22 km. uzaklıktadır. Kasabanın denizden yüksekliği 200 metredir. Sıcak Akdeniz iklimi hüküm sürer. Kasabada yaklaşık olarak 700 ev, iki de mahalle vardır. Halk pirinç eker, zeytin yetiştirir. Geçimini sağlamak için daha çok çalışmak zorunda olduğundan, ilkbahardan güze kadar Çukurova’ ya gidip, pamuk tarlalarında çalışır.

Kasabada belediye örgütü 1946 yılında kurulmuştur. Kasabanın iki mahallesi hükümet dairelerinin bulunduğu merkezden 1 – 2 km. kadar uzağa düşer. Bu mahallelerin imar planı hazırlanmıştır. İçme suyu tesisleri 1955 yılında yapılmıştır. Ancak, bu tesisler kasa-. banın ihtiyacını karşılayamadığı için, sayısız su kuyuları da açılmıştır. Evlerin çoğu kerpiçten yapılmıştır, düz damlıdır. Tuğladan, briketten ev yapımı daha birkaç yıl önce başlamıştır. Çevrede kavun, karpuz, incir, üzüm, zeytin yetişir. Zeytinyağı fabrikaları vardır. Evlerde dokumacılıkla buğday sapından süs eşyaları yapılır. Kasabanın güneyinden geçen çay ilkbaharda yağan yağmurlarla kabarır. Taşan sular o dolaylarda ufak dereler, göller meydana getirir; yazın bu sular tarlaların sulanmasında kullanılır. Bu bakımdan Altınözü toprakları pek verimlidir.

Yorum yazın