Tarih

Birinci Dünya Savaşı Barış İstekleri

Birinci Dünya Savaşı Barış İstekleri Bu Önemli gelişmelerden başka, 1917 yılında bazı barış istekleri de dikkati çekti. Ancak tüm girişimlerden olumlu bir sonuç alma olanağı bulunamadı. İlk istek, Avusturya-Macaristan’dan geldi. Savaşın ağır sonuçları, bu ülkede de tepkilere yol açmış, içte karşıtlığı güçlendirmişti. Tekerklik (monarşi) düzeni sarsıntı geçiriyordu. İslavlar yönetimden ayrılmışlar, ilk olarak Çekler kitle biçiminde ülkeyi ... Okumaya devam edin →

Birinci Dünya Savaşı 1917 Yılı

Birinci Dünya Savaşı 1917 Yılı Birinci Dünya Savaşı’nı büyük ölçüde etkileyen iki büyük olay, 1917 yılında ortaya çıktı. Bunlardan biri Birleşik Amerika’nın savaşa katılması, diğeri ise Rusya’da devrimin patlak vermesiydi. Savaşın başından beri yansız kalmaya çalışmasına karşın, İngiltere ve dostlarına ekonomik yardımlarda bulunan Birleşik Amerika, Avrupa’da kitle biçiminde göçmen akını ile karşılaşmıştı. Aslında savaş, ... Okumaya devam edin →

Birinci Dünya Savaşındaki Deniz Savaşları

Birinci Dünya Savaşındaki Deniz Savaşları Bu dönemin en önemli olayları, İngilizler ve Almanlar arasındaki iki büyük deniz savaşıydı. 1914 yılının 1 Kasım günü Şili’nin Coronel limanı önlerinde Amiral Cradock komutasındaki İngiliz filosu ile karşılaşan Amiral von Spee komutasındaki Alman filosu, iki savaş gemisini batırarak büyük bir başarı kazanmıştı. Almanlar ülkelerine dönebilmek için Büyük Okyanus’tan Atlas Okyanusu’na geçtiler ama, ... Okumaya devam edin →

Verdun Savaşı

Verdun Savaşı Hakkında Bilgiler 1916 yılında Fransızların ve Almanların amacı, birbirlerinin cephedeki insan gücüyle savaş gereçlerini yok etmeyi amaçlıyordu. Her iki taraf da bunu sağlamak için yıpratma saldırılarını aralıksız sürdürerek, ancak bu yoldan kesin sonuca varılacağını düşünüyordu. Fransa’da insan kaynakları iyiden iyiye azalmıştı. Bunu gören Alman Genelkurmay Başkanı General Erich von Falkenhayn, İngiliz Ordusu yardıma gelmeden önce Fransızlar ... Okumaya devam edin →

İtalya ve Bulgaristan’ın Birinci Dünya Savaşına Katılması

İtalya ve Bulgaristan’ın Birinci Dünya Savaşına Katılması Savaşın boyutları, 1915 yılında daha da genişledi. İtalya, İngiltere ve yandaşlarının, Bulgaristan ise Almanya’nın yanında savaşa katıldılar. İtalya’nın savaşa girme kararının alınması kolay olmadı ve oldukça uzadı. Ordunun hazırlıkları yetersizdi ve politikacılar arasında kararsızlık vardı. 1914 Martında tarafsız kalmakta direnen Başbakan Giolitti’nin görevden ayrılmasından ... Okumaya devam edin →

Birinci Dünya Savaşının Başlaması

Birinci Dünya Savaşının Başlaması Avrupa’da savaş için uygun ortam böylece oluştu ve en umulmadık anda da her şey kısa zamanda olup bitti. Avusturya-Macaristan Veliahdı Arşidük Franz Ferdinand von Habsburg ve eşi Sop- hie, Belgrad gezisi sırasında 28 Haziran 1914 günü Saraybosna’da Princip adında bir Sırp öğrencisi tarafından öldürüldü. Arşidük, Belgrad’a, ordunun tatbikatlarını yönetmek üzere gitmişti. Saraybosna’da onuruna düzenlenen ... Okumaya devam edin →

Birinci Dünya Savaşı Öncesi

Birinci Dünya Savaşı Öncesi Birinci Dünya Savaşı’na yol açan en büyük etken, ekonomik üstünlük sağlayan ve bu üstünlüklerini sürdürmek isteyen devletlerin çıkar çatışmaları oldu. Endüstri devrimini gerçekleştirerek üretimini artıran devletler, ürünlerini satabilecekleri yeni pazarlar aramaya yöneldiler. Böylece büyük bir ekonomik savaş başladı. O döneme gelene dek karşısında önemli bir engelle karşılaşmadığı için az gelişmiş ülkelerle ticaretini ... Okumaya devam edin →

Maya Kentleri

Maya Kentleri Bilim adamları, Maya tarihini çeşitli dönemlere ayırarak inçelerler. Biz burada, sadece Klasik Dönem ve Toltek’ler ya da Klasik Sonrası Dönem üzerinde duracağız. Klasik Dönem, İ.S. 850 yıllarında son bulmuştur. Bu süre içinde Tikal, Kopan, Piedras Negras ve Yakçilan kentleri en parlak dönemlerini yaşamışlardır. Bu dönemde büyük başarılar kazanılmış, aritmetik, yazı, astronomi ve çeşitli sanat dallarında büyük gelişmeler sağlanmıştır. Mayaların ... Okumaya devam edin →

Yunan Uygarlığı Özellikleri

Yunan Uygarlığı Özellikleri Hakkında Bilgiler İ.Ö. 447 yılında Atina eski dünyanın en büyük kenti olmamasına karşın, hiç kuşkusuz en canlı ve en ilginç kentlerden biriydi. O yıl Atinalı yapı ustaları tanrıça Athena adına dikilen görkemli Parterıon tapınağının çalışmalarına başladılar. Partenon, Akropol adı verilen kayalık tepededir. O günlerde eskiçağın en parlak aydınlarından bazıları Atina’daydı. Kitaplar ve oyunlar yazıyor, dersler veriyorlardı. ... Okumaya devam edin →

Mayalarda Ticaret ve Ulaşım

Mayalarda Ticaret ve Ulaşım Mayalarda ticaret büyük önem taşırdı. Maya dilinde “Ppolm” denilen tüccarlar, vergi dışı bırakılacak kadar önemli bir yer tutarlardı. Guatemala dağlık bölgelerine gidip gelen Yukatan tacirleri, yeşim taşı, değerli yanardağ taşları ve sadece Orta Amerika dağlık bölgelerinde az sayıda yaşayan güzel kuetzal kuşunun tüylerinden getirirlerdi. Maya ülkesinin dağlık bölgelerinde pamuklu dokuma, bal, tuz üretilirdi. Ticaret, yalnız ... Okumaya devam edin →