Tarih

Birinci Dünya Savaşında Çanakkale Cephesi

Birinci Dünya Savaşında Çanakkale Cephesi Beklenen bu saldırı, Çanakkale Boğazı’ndan geldi. O dönemde İngiliz Deniz Bakanı olan ünlü devlet adamı Winston Churchill’in önerisi üzerine ülkesi diretince, Çanakkale üzerinden Türkiye’ye eşi görülmemiş bir saldırıya geçildi. Amaçjstan- bul’u alarak Türkiye’yi savaş dışında bırakmak, ayrıca Boğazlardan Karadeniz’e çıkarak Ruslarla doğrudan ilişki kurmak, onlara araç ve silah ... Okumaya devam edin →

Birinci Dünya Savaşında Kafkasya ve Süveyş Bozgunu

Birinci Dünya Savaşında Kafkasya ve Süveyş Bozgunu Türk ve Alman subaylarının hazırladığı ortak savaş planının temel ilkesi, Avrupa’da başarıyı kolaylaştırma amacını güdüyordu. Romanya ve Bulgaristan bölgesinden Karadeniz’e çıkartma yapılması düşünülüyordu. Böylece gelişmeler de göz- önünde tutularak Kafkasya’da Ruslara, Süveyş Kanalı’nda İngilizlere saldırılacak, bu bölgelerden güç kaydırılması önlenecekti. Ayrıca İstanbul, ... Okumaya devam edin →

Yavuz ve Midilli Olayı

Yavuz ve Midilli Olayı Enver Paşa, savaşın fazla uzun sürmeyeceği kanısındaydı. Eğer Türkiye bu arada bir şeyler koparmak istiyorsa, bir an önce savaşa katılması gerektiğini söylüyordu. İşte bu dönemde birbirini izleyen iki olay, durumun istediği yönde gelişmesine yardımcı oldu. Bu olaylardan ilki, İngiltere’ye ısmarlanan iki savaş gemisiyle ilgiliydi. Armstrong Whitworth tezgâhlarında yapımı tamamlanan “Reşadiye” ve “Sultan Osman” ... Okumaya devam edin →

Birinci Dünya Savaşına Türkiye Nasıl Sokuldu

Birinci Dünya Savaşına Türkiye Nasıl Sokuldu Balkan Savaşlarından sonra siyasal ve askerlik yönünden toparlanma çabasına girişen Türkiye için her ülkenin değişik düşünceleri vardı. İngiltere’nin isteği Hindistan yolu üzerindeki Türk topraklarını denetim altına almak, denizler ve ticaret yolu üzerinde egemenliğini rahatça sürdürmekti. Fransa, Türkiye’nin güney eyaletlerinden Suriye ve Kilikya’yı ele geçirmeye kararlıydı. İtalya, Trablusgarp ... Okumaya devam edin →

Birinci Dünya Savaşı Sonrası Türkiye

Birinci Dünya Savaşı Sonrası Türkiye Birinci Dünya Savaşı’na Almanya, Avusturya – Macaristan ve Bulgaristan ile birlikte katılan OsmanlI İmparatorluğu’nu bekleyen kötü günler hızla yaklaşırken, onların karşısında yer alan ülkeler, sonuçtan en kazançlı nasıl çıkabileceklerini çok önceden tasarlamışlardı. Her konuda hazır ve hazırlıklıydılar. 11 Eylül 1918 günü Bulgarların Makedonya Cephesi yıkıldı. Bulgaristan, 29 Eylülde Selanik’ ... Okumaya devam edin →

Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Türkiye

Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Türkiye İnsanlık tarihinin o dönemine kadar bir eşine daha rastlanmayan en büyük kıyımlarından biri olan Birinci Dünya Savaşı, 28 Haziran 1914 günü Saraybosna’da Avusturya – Macaristan Veliahtı Grandük Franz – Ferdinand’ın terörist bir Sırp öğrencisi tarafından kurşunlanıp öldürülmesiyle bir anda patlak verdi. Bir yanda Almanya, Avusturya – Macaristan, Türkiye ve Bulgaristan; öte yanda Rusya, İngiltere, ... Okumaya devam edin →

Birinci Dünya Savaşı Sonuçları

Birinci Dünya Savaşı Sonuçları Almanya’nın uğradığı başarısızlıklar, iç yönetiminde etkisini gösterdi. 5 Ekimde başbakanlığa gelen Max von Baden, 14 madde temeline dayanan bir barış için Birleşik Amerika’nın arabuluculuğunu istedi. Savaşın bırakılma antlaşmasından önce 4 Kasımda Kiel’de, daha sonra da Münih ve Berlin’de patlak veren ayaklanmalar, Alman İmparatorluğu’nun sona ermesine ve II. Wilhelm’in 9 Kasımda tahttan çekilerek ... Okumaya devam edin →

Bükreş Antlaşması 1913

Bükreş Antlaşması 1913 Wilson ilkeleri tartışılıp dururken, savaş sürüp gidiyordu. 1918 yılının ilk aylarında Almanlar önce batı cephesinde yaptıkları saldırı ile güvenlerini arttırdılar, egemenliklerini doğuya kadar genişleterek durumlarını güçlendirdiler. Sovyetlerle yaptıkları antlaşmadan sonra, mart ayında Ukrayna’yı kendi denetimleri altında örgütlediler, mayıs ayında ise Romanya ile antlaştılar. Bükreş Antlaşması; Almanya, Avusturya-Macaristan, ... Okumaya devam edin →

Wilson İlkeleri Nelerdir

Wilson İlkeleri Nelerdir Birleşik Amerika, Birinci Dünya Savaşı’nın sona erdiği 1918 yılının başında, kendi sınırlarının ötesiyle yeni yeni ilgilenmeye başladı. Bunun ilk önemli belirtisi de Başkan Woodrow Wilson’un ocak ayı ilk haftasında ortaya attığı genel barış koşulları oldu. Wilson, kendi adıyla anılan ve 14 maddede toplanan bu ilkelerde, özellikle Avrupa’da coğrafya konumunu geniş ölçüde değiştiren savaşın sonuçlarını, kazançlı ... Okumaya devam edin →

Hindenburg Hattı

Hindenburg Hattı Avrupa’da sürüp giden yıpratma savaşı kesin sonuç vermekten uzaktı. Bunun üzerine devletler, başka yollardan sonuca ulaşmayı tasarladılar. Ancak Rusya’nın devrimden sonra savaş alanından çekilmesi, buna karşılık Birleşik Amerika’nın savaşa katılması, savaşan iki tarafın hazırladığı yeni tasarımları altüst etti. Mareşal Hindenburg, elindeki olanakların azlığından ötürü ilk kez İngilizlerin ve dostlarının saldırıları ... Okumaya devam edin →