Tarih

İspanya İç Savaşı Hakkında Bilgiler

İspanya İç Savaşı Hakkında Bilgiler Dünyanın bu çalkantılı döneminde, patlak veren yeni bazı olaylar tüm dikkatleri zaman zaman başka yöne çekiyordu, işte böylesine olaylardan biri, 17 Temmuz 1936 günü ortaya çıktı. Kendilerine ulusçu adını veren bir grup, henüz 5 yıllık bir geçmişi olan ispanya Cumhuriyeti’nin Halk Cephesi Hükümeti’ne karşı, İspanya Fası’nda ayaklandı. Ertesi gün İspanya’daki garnizonlar da bu ayaklanmaya katıldı. ... Okumaya devam edin →

İki Dünya Savaşı Arası Dönem

İki Dünya Savası Arası Dönem Birinci Dünya Savaşı’ndan sonraki dönemde en önemli sorun, gelecek kuşakları böylesine anlaşmazlıklardan ve kanlı çatışmalardan koruyacak yolların aranıp bulunmasıydı. İlk savaşın üstünlük sağlayan devletleri bu konu üzerinde özellikle duruyorlardı. Bu amaçla, Paris’te bir araya gelen temsilciler, bozulması olanaksız bir barış antlaşmasının temel koşulları üzerinde uzun çalışmalar yaptılar. Sonunda, 28 Haziran ... Okumaya devam edin →

İtalya – Habeşistan Savaşı

İtalya – Habeşistan Savaşı ve Türkiye Habeşistan’ın İtalya ile ilişkileri, 1934 yılında bozulmuştu. Giderek artan İtalyan tehlikesine karşı, Habeşistan İmparatoru Haile Selasiye, 29 Eylül 1935’te savaş hazırlığına girişti. Mussolini ise bu davranışa, İtalya’da ulusal bir savaş hazırlığı duyurusu ile yanıt verdi. 3 Ekim 1935 günü de İtalyan ordusu, Kızıldeniz kıyısındaki İtalyan kolonisi Eritre’den saldırıya geçti. Savaş da ... Okumaya devam edin →

Büyük Buhranın Sonuçları

Büyük Buhranın Sonuçları Hakkında Bilgiler Siyasal alandaki bu gelişmeler sırasında 1929 yılının Ekim ayında Birleşik Amerika’da baş gösteren eşi görülmemiş ekonomik bunalım, dalga dalga tüm dünyaya yayıldı ve etkilerini hemen her ülkede gösterdi. Bunalıma neden, piyasayı doygun duruma getiren aşırı üretim ve yapay olarak kurları yükselten borsa oyunlarındaki kötüye kullanıldı. Borsada işlem gören pay senetleri 1925-1929 arasında yüzde 110 kazanırken, ... Okumaya devam edin →

Halep Eyaleti

Halep Eyaleti HALEP eyaleti, osmanlı hâkimiyeti devrinde (1516-1918), Halep ve bazı civar sancakları içine alan eyalet. Şehir, son Kölemenler zamanında kazandığı ticarî önemi OsmanlIlar zamanında da korudu; hattâ bütün Doğu’nun bellibaşlı pazarlarından biri haline geldi. Batılı devletlerle yapılan ticaret antlaşmaları üstüne, şehirde yeni ticaret merkezleri açıldı. 1548*de konsolosluklarını (Halep balyosu) ve başlıca ticaret kurulularını Halep’e nakleden ... Okumaya devam edin →

Osmanlı Devleti Bayrakları

Osmanlı Devleti Bayrakları Anadolu Selçuklu Devleti tarafından Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’ye gönderilen bayrak beyaz renkli idi. Kimi yazarlara göre XV. yüzyılda OsmanlIlar donanmada kırmızı, orduda beyaz bayrak kullanmışlardır. Bu yüzyılda hükümdarların, ileri gelen devlet adamlarının, komutanların, kapıkulu ocaklarının, üzerlerinde çeşitli motifler bulunan, ayrı biçim ve renklerde bayrakları vardı. Daha sonraki yüzyıllarda topçu ve kumbaracı ... Okumaya devam edin →

Tarımın Tarihsel Gelişimi

Tarımın Tarihsel Gelişimi Tarımın tüm dünyadaki gelişimini anlatmak ciltler alır. Bu bakımdan, burada yalnızca önemli noktalara değinilecektir. Tarımın nerede ve nasıl başladığı tam olarak bilinmiyor. Bilim adamlarının araştırmalarına göre tarım bundan 8000 yıl önce yaşayan insanların, yedikleri yaban otlarının yılın belirli zamanlarında toprağa gömüldüğünde yeniden yetiştiklerini keşfetmeleriyle başlamıştır. Bu yabanıl bitkiler yalnızca yeniden yetişmekle ... Okumaya devam edin →

Halep Tarihi

Halep Tarihi Halep şehrinin hangi çağlarda kurulduğu kesinlikle bilinmiyor. Tarihöncesi çağlarda, burada* ilkel köylerin bulunduğu, yapılan kazılardan anlaşılıyor. Çevresini kuşatan yüksek kayalık tepe üzerinde oldukça büyük bir hisarı vardır. Şehrin dıştan gelecek saldırılara karşı savunmasını kolaylaştıran sağlam kalesi yüzünden M. ö. 2000 yılında Anadolu’da devlet kuran Hititlerle karşılıklı bağlantılar yaparak bir devlet kurmayı başarmıştır. ... Okumaya devam edin →

Mustafa Kemal Filistin Cephesi

Mustafa Kemal Filistin Cephesi Kudüs’ün düşmesinden sonra Filistin Cephesi’ ndeki Yıldırım Orduları Grubu Komutanı Mareşal Von Falkenhayn görevinden alınmış, yerine General Liman Von Sanders getirilmişti. Mustafa Kemal, 7 Ağustos 1918’de bu grubun Yedinci Ordu Komutanlığı’na ikinci kez atandı. Ordu şimdi daha acınacak durumdaydı ve eskisinden çok daha bitkin düşmüştü. Birliklerin büyük kısmı, altı aydan beri hiç dinlenmemişti. işte bu sırada, ... Okumaya devam edin →

Kafkas Cephesinde Rusların Geri Çekilmesi

Kafkas Cephesinde Rusların Geri Çekilmesi Kafkas Cephesi’nde bir süre savaş olmadı. Ancak Rus Ordusu’nun çekilmesinden sonra, Van’da toplanan Ermeni taburları örgütlerini genişlettiler. Bu güçler, daha önce Rusların elinde bulunan Türk topraklarını ele geçirdiler. Bölgedeki Türklere ağır saldırılar yapıldı, yer yer toplu öldürme yoluna gidildi. Bunun üzerine, Vehip Paşa komutasındaki Üçüncü Ordu, Bitlis’ten Tirebolu’ya kadar uzanan ... Okumaya devam edin →