Tarih

Gurkanlı Devleti – Babür Devleti

Gurkanlı Devleti – Babür Devleti GURKANLI devleti veya Timuroğulları, Babur Şah’ın Hindistan’da 1526 yılında kurduğu devlet. 4 Timur’un beşinci kuşaktan torunu olan Babur, hükümdar olduktan sonra Hindistan’a sefer açtı (1519). Ludi devletini ortadan kaldırdı. Hindistan’a karşı beşinci seferinde de Panipat savaşını kazandı. Hindistan’ın kuzey bölgelerini alarak Gurkanlı devletini kurdu (1526). Hükümdarlığı 6 yıl sürdü. Bu süre içinde Türkistan’dan ... Okumaya devam edin →

Grönland Tarihi

Tarih ve kurumlar X. yy .da İrlandalI Kızıl Erik tarafından bulunan (982) ve o tarihten itibaren güneybatı kıyısına yerleşilen (Julianehaab yakınında Oesterbygd ve Gödthaab yakınında Vesterbygd) Grönland’da, bin yılından itibaren Hıristiyanlık yayıldı. Ortaçağda kuzeybatıda ve doğu kıyısında yaşayan oldukça kalabalık eskimo halkının, çok eski bir tarihte güneybatı kıyıya dağıldığı ve yerleştiği sanılır; Gardar’da bir piskoposluk, He- riolfness’te ... Okumaya devam edin →

Federatif Yunan Devletleri

Federatif Yunan Devletleri – Grek Ligleri federatif tipte yunan devletleri. İskender’den sonra yunan dünyasında büyük bir başarı sağlamış olan belirli bir devlet şeklini anlatmak. amacı ile XIX. yy. tarihçileri «lig» sözünü kabul ettiler. Bu, pek uygun bir terim değildir; bununla beraber, anlam kaypaklığı, \ yunan terminolojisinin, hattâ gerçeğin kaypaklığına uygun düşmektedir. Gerçekten, İskender’den sonraki devrin, Atina ve İsparta’nın hegemonyasına ... Okumaya devam edin →

Gotlar Kimdir

Gotlar Kimdir GOT’LAR, eski Germania’nın ilkel halklarından. İskandinavya’dan belki de Gotland ve Götaland’dan gelerek M.ö. I. yy.da Vestula kıyılarına yerleştiler. Aslen Vastergotland’lı idiler ve Götar’larla yakınlıkları vardı. M.S. III. yy.da ise Karadeniz’in kuzey kıyılarına yerleştiler. Sonra Baltık kıyılarına kadar uzandılar. III. yy.ın ilk yarısında temasa geldikleri Roma imparatorluğuyle çatışmağa başladılar. Trakya ve Moesia’yı istilâ ettiler, ... Okumaya devam edin →

Almanya’nın Kalkındırılması Sorunu ve Berlin Ablukası

Almanya’nın Kalkındırılması Sorunu ve Berlin Ablukası Avrupa’nın Avrupalılar arası ortak kuruluşlarla kurtarılması fikri güç kazanıyordu. Benelüks tatbik alanına konmuş, on altı devletin temsilcileri Paris’te Avrupa İktisadî İşbirliği Teşkilâtı’nı kurmuş, Churchill La Ha- ye’de Avrupa Kongresi’ni toplamıştı. Fakat tatbikat aynı oranda başarılı olamıyordu. Fransa, Almanya sorunun görüşüldüğü Londra Konferansında bütün teklifleri olumuz ... Okumaya devam edin →

Arap Birliği ve İsrail’in Kuruluşu

Arap Birliği ve İsrail’in Kuruluşu Arap ülkelerini bir birlik olarak toplama yolunda yapılan ilk çalışmalara, Arabistan’ın büyük bir kısmım eline geçiren Kral İbni Suud 1926 yılında başlamış, Mekke’de İslam ülkelerinden gelen 70 delegenin katıldığı bir İslam Kongresi toplamıştı. Ama bu kongre Müslüman ülkeler arasındaki görüş ayrılıklarını ortaya çıkarmaktan başka bir işe yaramadı. Daha sonra 1928’de gene Mekke’de, kısa bir süre sonra ... Okumaya devam edin →

Tito’nun Sovyet Bloku’ndan Kopuşu

Tito’nun Sovyet Bloku’ndan Kopuşu Yunanistan’da iç savaş sürüp gidiyordu. Çaldaris hükümetinin Adalet Bakanı Ladas öldürülmüştü. Komünist gerillalar köyleri yakıp yıkıyor, sivil halka işkence ediyorlardı. Hükümetin karşılığı da acımasız bir misilleme oluyordu. Amerikalı General Van Fleet komutasında bir ordu Haziran’da Grammos dağlarında büyük bir hareket başlattı. Bir Birleşmiş Milletler Komisyonu durumu yerinde incelemek üzere Yunanistan ... Okumaya devam edin →

Prag Darbesi – Prag Baharı

Prag Darbesi – Prag Baharı Çekoslovakya’da Cumhurbaşkanı Beneş, 1948 yılı başında hâlâ, yapılacak serbest bir seçimle ülkesini komünist rejim tehlikesinden, daha doğrusu SSCB hâkimiyetinden kurtarabileceğine inanıyordu. Parlamentoda komünistlerin milletvekili sayısı sosyal demokratların sandalye sayısı ile birleştiği zaman, sadece 4 oy farkla merkez ve sağ partiler karşısında çoğunluğu sağlalayabiliyordu. Yeni bir seçimde oylarda küçük bir oynama, sol ... Okumaya devam edin →

Uluslarası Kuruluşların Kurulması

Uluslarası Kuruluşların Kurulması Daha savaş sırasında pek çok defa, savaştan sonraki dünyada güvenliği sağlamak amacıyla çalışmalar yapılmıştı. “Birleşmiş Milletler Bildirisi” 26 ulusun ve sonra katılanv21 ulusun imzasını taşıyordu.Yalta Konferansı’nda karar verilen San Fransisco Konferansı 1945’te toplandı. 52 ülke Birleşmiş Milletler’i kurdu. Üye ülkelerin eşit hakları vardı. Ama bir istisna getirilmişti: Beş büyük devlete veto hakkı veriliyordu. Birleşmiş ... Okumaya devam edin →

Avrupa’nın Kurtarılması ve Marshall Planı

Avrupa’nın Kurtarılması ve Marshall Planı Savaş sonrasında Avrupa, tehlikeli bir İktisadî bunalım içindeydi. Bu durum belki savaşın doğal sonucuydu, fakat İngiltere ve Fransa, hattâ Birleşik Devletler, uyguladıkları devletçilik ve güdümlü ekonomi siyasetiyle bir çeşit otarşi yaratmışlardı. Ama Avrupa’nın ABD yardımına ihtiyacı vardı. İngiltere 1945, Fransa 1946’dan itibaren borç aldı. İthalât-ihracat Bankası Milletlerarası Banka ve IMF’nin destekleri ... Okumaya devam edin →