Tarih

İkinci Dünya Savaşı Sonrası Türkiye

İkinci Dünya Savaşı Sonrası Türkiye İkinci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye ve dünya önemli siyasal gelişmelerle karşılaştı. Tür kiye’deki en önemli değişiklik, cumhuriyetin kurulduğu 1923 yılından beri uygulanan tek parti düzeninden, çok partili seçim sistemine dayalı demokratik düzene geçilmesiydi. Dünyada demokrasinin gerçekleşmesi yolundaki gidişe ayak uydurmak ve böylece batı dünyasında yer alabilmek için bu gerekiyordu. Böylece, Türkiye’nin ... Okumaya devam edin →

Türkiye’nin İkinci Dünyasına Savaşına Katılması

Türkiye’nin İkinci Dünyasına Savaşına Katılması Savaşın sonu yaklaşıyordu. Almanya’nın yenilgisi hemen hemen kesinleşmişti. Tüm cephelerde bozguna uğruyor, geriliyordu. Bu dönemde Türkiye, savaş sonrasında durumunu güçlendirecek önlemleri sağlama çabasındaydı. Bu arada, kurulacak Birleşmiş Milletler örgütüne katılmasında yarar olduğunu anlamıştı. Ancak Roose- velt, Churchill ve Stalin, yalnızca 1 Mart 1945′- ten önce Almanya’ya savaş ... Okumaya devam edin →

İkinci Dünya Savaşında Türkiye’nin Katıldığı Konferanslar

İkinci Dünya Savaşında Türkiye’nin Katıldığı Konferanslar 1943 yılı ile birlikte savaşa ağırlıklarını koyan batılı ülkeler ve Birleşik Amerika, aralarında sık sık görüşmeler yaparak sonuca en kısa zamanda ulaşacak kararlar almaya çalışıyorlardı. Liderler düzeyindeki bu toplantıların hemen hepsinde genellikle Türkiye’nin durumu da ele alınıyordu. Tüm liderler Türkiye’yi savaşa sokmaktan hâlâ vazgeçmemişlerdi. Bu amaçla 19 Ocakta Cazablanca’da ... Okumaya devam edin →

İkinci Dünya Savaşı Sırasında Türkiye

İkinci Dünya Savaşı Sırasında Türkiye SAVAŞ BAŞLIYOR İngiltere ve Fransa, sonunda Polonya’ya da giren Almanya’ya karşı savaş açınca, ikinci Dünya Savaşı başlamış oldu. Böylece, Türkiye’yi kendi yanlarına çekmek ve bu çatışmanın içine sokmak isteyenlerin çabaları daha yoğunlaştı. Savaşan tarafların hemen hepsi, geleceğine dönük bütün planlarını buna göre yapmışlardı. Türkiye Almanya’nın yanında yer alırsa, Boğazlardan yararlanacak ve ... Okumaya devam edin →

İkinci Dünya Savaşı Türkiye Almanya İlişkileri

İkinci Dünya Savaşı Türkiye Almanya İlişkileri Tüm Avrupa’yı çok kısa süre içinde kana bulayacak yaygın bir savaşı gerçekleştirmeye çalışan Almanya, Türkiye’yi mutlaka yanında görmek istiyordu. Bunu sağlayabilmek için her yola başvuruyor, her olanaktan yararlanıyordu. Birinci Dünya Savaşı sırasında aynı saflarda çarpışmışlardı. Gene aynı yakınlığın sürdürüleceği inanandaydı. Bu amaçla, 1938 Temmuzunda yapılan ilk girişimlerden olumlu ... Okumaya devam edin →

İkinci Dünya Savaşı Öncesi Türkiye

İkinci Dünya Savaşı Öncesi Türkiye Tarihin en büyük, en kanlı çatışması olan İkinci Dünya Savaşı 1 Eylül 1939 günü başladı ve aralıksız altı yıl sürdü. 2 Eylül 1945’te sonuçlanmasına karşın yarası yıllarca kolay kolay kapanmayan bu korkunç savaşta 68 milyon 566 bin kişi silaha sarıldı, yaklaşık 36 milyon kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın hemen her yanına yayılan cephelerde savaşarak ölenlerden başka her yaşta milyonlarca sivil de kentlerin ... Okumaya devam edin →

İkinci Dünya Savaşı Suçluları

İkinci Dünya Savaşı Suçluları Almanya’yı İkinci Dünya Savaşı’na sürükleyenler, Nürnberg kentinde bağlaşık devletler tarafından yargılandılar. Yargılama kararı, Moskova’da yapılan toplantıda alınmış ve bu konuda 30 Ekim 1943 günü bir de bildiri yayınlanmıştı. Suçluları yargılayacak Uluslararası Askeri Mahkeme, 8 Ağustos 1945 günü Londra’da kuruldu. İngiltere, Birleşik Amerika, Fransa ve Sovyetler Birliği tarafından seçilen birer ... Okumaya devam edin →

Japon Barış Antlaşması

Japon Barış Antlaşması Bu arada Japonya’nın çok pahalıya patlayan ve artık gereksiz sayılan askerlik denetimine son vermekte sabırsızlanan Birleşik Amerika, 1950’de Japonya ile barış antlaşması görüşmelerine katılmaları için bağlaşıklara öneride bulundu. Başkan Truman’ın oluşturduğu bir kurul, Tokyo ile birlikte birçok başkenti dolaştı. 4-8 Eylül 1951 günleri arasında, içlerinde Sovyetler Birliği’nin de bulunduğu 51 ülke, San Francisco’da ... Okumaya devam edin →

İkinci Dünya Savaşının Sonuçları

İkinci Dünya Savaşının Sonuçları Avrupa’nın kurtuluşu ve tüm dünyada savaşın sonuçlanması, gene de her yanda bazı siyasal sorunlar ortaya çıkardı. Bu sorunların çözümü zaman zaman gerginlikler yarattı. Orta Avrupa yeniden örgütlendi. Avusturya 14 Mayıs 1945’te bağımsızlığını açıkladı. Çekoslovakya’da Beneş Hükümeti, 10 Mayısta Prag’a döndü. 1938 yılında Çekoslovakya’ya bağlı olan Karpatlaraltı bölgesinin Sovyetler Birliği ... Okumaya devam edin →

Atom Bombası ve Japonya’nın Teslim Olması

Atom Bombası ve Japonya’nın Teslim Olması Savaş Avrupa’da sonuçlanmakla birlikte Uzakdoğu’da tüm şiddetiyle sürüyor, Japonlar büyük bir direnç gösteriyorlardı. Amerikalılar, ocakta Manilla’ya, martta ise Corregidor ve Mindanao adalarına arka arkaya yaptıkları çıkarmalarla Fi- lipinler’i ele geçirmeyi başardılar. Mayısta,AvustralyalIlar,Bomeo’ya ayak bastılar. Japonlar, Mariana Adalarını yitirdikten sonra, içlerinde fwo Jima, Okinava, ... Okumaya devam edin →