Sanat

Sümer Sanatı Özellikleri

Sümer Sanatı Özellikleri Hakkında Bilgiler Sümer uygarlığının ilk beş yüz yılından günümüze kalan sanat ürünlerinin çoğu, tapınak yıkıntıları arasında bulunmuştur. Tunçtan yapılmış küçük hayvan yontuları, bu eski halkın madenleri bildiğini ve işlediğini kanıtlamaktadır. Sümerler ak taştan insan yontularını renkli taşlarla süslüyorlardı. Hayvan ve bitki kabartmalarıyla bezemedikleri taştan yapılmış kâseler, vazolar, şişeler, taslar ve kapları ... Okumaya devam edin →

Mayalarda Sanat

Mayalarda Sanat Mayalar, resim, heykel, dokumacılık ve çömlekçilik alanlarında çok ileriydiler. Resim sanatının en güzel örnekleri, Maya dilinde “boyalı duvar” anlamına gelen “Bonampak” kentinde bulunmuştur. Bu kentin özgün adı bilinmemektedir. 1946 yılında, araştırmacı ve fotoğrafçı Giles G. Healey, Usumacinta Vadisinin derinliklerinde üç odalı, üç kapılı bir yapı bulmuştur. Her duvarı resimlerle kaplanmış olan bu yapıda çeşitli konular ... Okumaya devam edin →

Sanatın Altın Çağı Rönesans

Sanatın Altın Çağı Rönesans Rönesans sanatçısı, esin kaynağı olarak doğaya, insana ve antik çağa eğildi. Doğruca insanı ve çevresini ele aldı. Klasik biçimleri kullanarak yepyeni bir öze ulaştı. Bu dönemin bilim adamları, ozanları, ressamları ve yontucuları kendilerine iş veren ve geçimlerini sağlayan, çoğu zaman da yapıtlarını uzmanca değerlendirebilen koruyucular buldular. Bu koruyuculara “meşen” adı verilir. İtalya’da siyasal durum kısa ... Okumaya devam edin →

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, İstanbul’da, resim, heykel, mimarlık, dekoratif sanatlar alanında öğretim, inceleme ve araştırma yapan akademi. Türkiye’de resim ve mimarlık öğretimi 1877 yılına kadar yalnız Mühendishane, hârp okulları ve askerî rüştiyelerde yapılıyordu. Hükümet, Maarif nezaretine, resim ve mimarlık bölümlerinden meydana gelen bir Sanayii Nefise mektebi’nin açılması için teklifte bulundu (17 ekim 1876); müdürlüğüne de fransız ressamı Guillemet’- ... Okumaya devam edin →

Hümanizm ve Sanat

Hümanizm ve Sanat Hümanizm deyimi, Latincede kültür anlamına gelen “humanitas” sözcüğünden kaynaklanmaktadır. Rönesans dönemindeki özgül anlamıysa, Eski Yunan ve Roma metinlerine eğilerek yapılan dil ve yazın çalışmalarını içermektedir. Hümanizm akımının temelinde, yeni bir yaşam anlayışı ve duygusu yaratmak, dinden bağımsız bir kültür kurmak, insanı ve dünyasal yaşamı odak alan bir düşün oluşturma eğilimi yatıyordu. Ünlü Yunan bilgini ... Okumaya devam edin →

Modern Heykel Sanatı

Modern Heykel Sanatı Yirminci yüzyıl, heykel sanatında denemelerin sürdürüldüğü bir dönem olmuştur. Yeni düşünceler ortaya konmuş, yeni yöntemle yeni malzemeler denenmiştir. İnsan betisinin işlenmesi yerine düşler, düşünceler, duygular yansıtılmak istenmiş ve biçim ile alan üzerinde çalışılmaya başlanmıştır. 20. yüzyıl sanatçıları Rodin’e çok şey borçludurlar. Rodin’in çok geniş çaplı ve çok çeşitli konuları işleyen yapıtları, yeni ... Okumaya devam edin →

Rönesans Nasıl Başladı

Rönesans Nasıl Başladı İtalya’da XIV. yüzyılda, diğer Avrupa ülkelerinde ise daha sonraları başlayıp, 1600’lere kadar süren kültürel ve bilimsel canlanış dönemine Rönesans adı verilir. Rönesans deyimi, Fransızca “yeniden doğuş” anlamına gelen Renaissance sözcüğünden kaynaklanmaktadır. Eski Yunan ve Roma uygarlıklarının ışığında ortaya çıkan böyle bir kültürel, bilimsel ve sanatsal uyanış hareketine bundan daha uygun bir ad bulunamazdı. ... Okumaya devam edin →

Auguste Rodin ve Heykel Sanatı

Auguste Rodin ve Heykel Sanatı Romantik akımın hızla gelişmesine karşın, akademilerde klasik geleneğe bağlılık hâlâ sürüyordu. 1860’larda Auguste Rodin adında bir genç, Paris Güzel Sanatlar Akademisi’ne girebilmek için üç kez başvurmuş ama üçünde de geri çevrilmişti. Oysa Rodin, yüzyılın sonuna doğru Fransa’nın ve bütün Avrupa’nın en ünlü heykelcisi olmuştu. 1877’de yaptığı Bronz Çağı adlı heykelini canlı bir modeli doğrudan ... Okumaya devam edin →

Neoklasik ve Romantik Heykel Sanatı

Neoklasik ve Romantik Heykel Sanatı 18. yüzyılın sonlarında Clodion (1738-1814) ve başka rokoko heykel sanatçıları etkinliklerini sürdürürken, sanatta neoklasik diye adlandırılan ve yeniden klasik stillere ve konulara dönülen bir akim başlamıştır. Bu akım yüzyıl boyunca etkili olmuştur. Antonio Canova (1757- 1822), neoklasik akımın en büyük sanatçısıdır. İtalyan sanatçı Canova, Avrupa krallarının ve soylularının klasik çağın giysileri içinde yansıtıldıkları ... Okumaya devam edin →

Barok ve Rokoko Heykel Sanatı

Barok ve Rokoko Heykel Sanatı BAROK HEYKELCİLİĞİ 17. yüzyıl heykelcileri 16. yüzyılın sonunda geliştirilen akıma karşılıkmışlar ve Michelangelo’nun ortaya koyduğu yapıtlardaki güçlülüğü yeniden yakalamaya çalışmışlardır. 17. yüzyıl heykel sanatının en büyük ustası Giovanni Lorenzo Bernini’djr (1598-1680). Uzun sanat yaşamında çok önemli yapıtlar ortaya koyan Bernim’nin heykellerinde Michelangelo’ya duyduğu beğeni açıkça görülmektedir. ... Okumaya devam edin →