Sanat

Ut Nedir

Ut Nedir – Ut Hakkında Bilgiler ut, İslam müziğinde ve klasik Türk müziğinde kullanılan telli çalgı. İlk udun Eski Mısır’da 19. ve 20. sülaleler döneminde (İÖ 1320-1085) yapıldığı sanılır. Bu dönemden kalma kilden kabartmalardan birinde, udun atası sayılabilecek bir çalgı betimlenmiştir. İÖ 8. yüzyıla tarihlenen kilden bir Elam figüründe de buna benzer bir çalgı vardır. Udun bundan yüzyıllar sonra Müslüman Yakındoğu’da yeniden ortaya çıkana ... Okumaya devam edin →

Velvele Nedir

Velvele Nedir velvele, klasik Türk müziğinde, usullerin uzun süreli bazı vuruşlarının, kudüm, bendir, tef gibi ritim çalgılarında daha kısa süreli vuruşlara bölünerek vurulması. Bir usulün böyle vurulan biçimine “velveleli” biçimi denir. Bu işlem icraya canlılık ve kıvraklık kazandırmak için uygulanır. Bazı usullerin asıl biçimlerinin yanı sıra kalıplaşmış velveleli biçimleri de olmakla birlikte, özellikle büyük usullerin velvelesi, ritim çalgısını ... Okumaya devam edin →

Uşşak Makamı

uşşak, klasik Türk müziğinde bir basit makam. Hüseyin Saadettin Arel’e göre uşşak dörtlüsüne neva (re) perdesi üzerindeki buselik beşlisi eklenerek oluşturulmuştur. Arel, makamın dizisinde ikinci derece olan perdenin segâh (koma bemollü si) olması gerektiğinde diretmişse de, geleneği iyi bilen hiçbir icracı bunu kabul etmemiştir. Bu icracılar, makamın ikinci derecesinin uşşak perdesi olduğunu, bu perdenin ise, segâh gibi bir koma pes si değil, melodik hareketin ... Okumaya devam edin →

Varna kültürü

Varna kültürü, izleri Kuzey Bulgaristan’ da Tuna Deltasının güneyinde, Varna kenti yakınındaki bir Tarihöncesi mezarlığında ortaya çıkarılan kültür. Varna Gölüne bakan bir yamaçtaki mezarlık 1972’de bulunmuş, 1973-77 arasında İ.İvanov tarafından kazılmış, 1982’de de yeniden ele alınmıştır. Tarihöncesinde Varna Gölünün Karadeniz’ in bir körfezi olduğu bilinmektedir. Mezarlıkta 6.500 m2 alan kazılmış, 250 kadar mezar bulunmuştur. Mezarlar başlıca ... Okumaya devam edin →

Varak Nedir Nasıl Yapılır

Varak Nedir Nasıl Yapılır varakçılık (Arapça varak-, “yaprak”), altının dövülerek zar kadar ince bir yaprak haline getirilmesi. Tezhip sanatında kullanılan altın varakları yapmak için önce altın külçesi haddeden geçirilerek bir milimetre kalınlığında, yaklaşık 3 cm eninde şeritler durumuna getirilir, sonra bu şeritlerden kare biçimli levhacıklar kesilirdi. Levhaclk-lann her biri ince güderi parçaları arasına konur ve aralanna elenmiş ince toz kireç serpilirdi. ... Okumaya devam edin →

Vals Nedir

Vals Nedir vals 18. yüzyılda Bavyera ve Avusturya Alpleri yöresine özgü geleneksel halk dansı Ländler’den(*) doğup gelişerek çok popüler olan salon dansı. J ölçüsünde adımlarla, dönerek yapılır. Dans eden çiftlerin birbirine sarılarak dönmesi başlangıçta kibar çevreleri şaşkına çevirdiyse de vals 19. yüzyılın başlıca salon dansı haline gelmekte gecikmedi ve 20. yüzyılda da sevilen bir dans olarak kaldı. Çeşitli türleri arasında en ünlüsü, hızlı ... Okumaya devam edin →

Üsküdar Musiki Cemiyeti Hakkında Bilgi

Üsküdar Musiki Cemiyeti Hakkında Bilgi Üsküdar Musiki Cemiyeti, 1918’den beri İstanbul’un Üsküdar semtinde etkinlik gösteren ve pek çok ünlü müzikçi yetiştiren müzik demeği. Telgrafçı Ata Bey tarafından Anadolu Musiki Cemiyeti adı altında kuruldu. 1919’da Darü-l-Feyz-i Musiki adını aldı. Cumhuriyet döneminde adı Üsküdar Musiki Cemiyeti olarak değiştirildi. 1934’e değin Ata Bey’in yönetiminde çalıştı. 1938’de başkan olan Emin Ongan’ın yönetiminde ... Okumaya devam edin →

Alman Sanatı

Alman Sanatı Nedir – Alman Sanatı Hakkında Bilgiler Almanlar, güzel sanatlar alanında da, birçok sanatçı yetiştirmişlerdir.özellikle müzik alanında Alman bestecileri bütün dünyaya ün salmışlardır. Alman sanatı resim, heykel alanında da ölmez eserler vermiştir. Resim.— Ortaçağ’da başlamış olan Alman resminin ilk örnekleri minyatürlerle kitap resimleridir. XIII. ve XIV. yüzyıllarda, resme Gotik tarzı hâkim olmuştur. Bu devirde resim sanatı, en çok ... Okumaya devam edin →

Klavsen Nedir

Klavsen Nedir – Klavsen Özellikleri Hakkında Bilgiler Piyanodan önce kullanılmış, klavyeli, madeni sesli bir müzik aletidir. Biçimi ve çalmış bakımından piyanoya benzediği gibi, piyanonun öncüsü de sayılır, ilk klavsenlere XV. yüzyılda raslanır. Bunlarda klavyenin tuşlarına basılınca, yatay olarak gerili bulunan tellerden sesler çıkıyordu. Yalnız telden sesi çıkartan piyanoda olduğu gibi küçük bir çekiç değil de, her tuşun ucuna dikey olarak bağlı bulunan ... Okumaya devam edin →

Zurna Nedir

ZURNA, müz., keskin bir ses çıkaran ve çoğu zaman davul ya da dümbelekle birlikte çalınan nefesli çalgı. Şimşir ağacından yapılma, kamışlı bir çalgıdır. En az değişikliğe uğramış müzik aletlerinden biridir. Uzunluğu 35-50 cm arasında, ağzı ince, uç kesimine doğru genişleyen, en uçta da açılıp yayvanlaşan bir boru biçimindedir. Üstünde sesleri değiştirmeye yarayan perde delikleri bulunur. Üflendiği zaman, ağız kesiminde bulunan kamış parçası titreşerek ... Okumaya devam edin →