Sanat

Şiir ve tiyatro: 19. yüzyıl

Şiir ve tiyatro: 19. yüzyıl XVIII. yüzyılın sonunda şiirde görülen romantik hareket, incelik ve akıldan çok, duyguların yoğunluğuna, üslup kurallarından çok anlatım özgürlüğüne dayanıyordu. İngiltere’de bu akımın en önemli müjdecisi çağında Walter Scott (1771-1832) yada Thomas Moore’dan (1779-1852) daha az tanınan William Blake’di (1757-1817). Hareketin isyancı ruhu 1820’lerde Johann Wolfgang von Goethe’yle (1749-1832) birlikte Avrupa ... Okumaya devam edin →

Soyut Sanat Nedir

Soyut Sanat Nedir Soyut sanat, XX. yüzyıl ressamlarının, resmin görünüşü canlandırması gerektiği konusundaki iddiayı çürütmek için yaptıkları girişimin en dramatik görünümüdür. 1900 yıllarında fotoğraf gerçekçi resmin yerini almaya başlamıştı. Fotoğrafın kullanımındaki gelişme, resim ve heykelin anlatımsal gizli gücü konusundaki yeni görüşlerle birlikte soyutlamanın ortaya çıkmasına yol açtı. Soyut Sanatın Başlangıçları 1910 ile 1919 arasında, ... Okumaya devam edin →

Dadaizm ve Gerçeküstücülük

Dadaizm ve Gerçeküstücülük Birinci Dünya Savaşı, XX. yüzyıl sanatı üzerinde iki yanlı bir etki yaptı. Etkinlik merkezleri, Fransa ve Almanya’dan İsviçre’ye kaydı. Öte yandan, varolan sanatsal değerlerin yadsınması (Kübistler ve Anlatımcılar tarafından), bir çok aydının bütün XIX. yüzyıl değerler dünyasının doruk noktası olarak gördükleri savaşın ışığında yeni bir anlam kazandı. Burjuvaziyi Şaşırtın Karmaşık ve uluslararası bir akım ... Okumaya devam edin →

Sinemanın Tarihçesi

Sinemanın Tarihçesi – Sinemanın Tarihsel Gelişimi Bir resim dizisinin perdeye gerekli hızda yansıtılmasıyla hareketli bir sahne oluşturulur. Sinema bu teknik yenilikten yola çıkılarak bulundu. İlk zamanlar hiç kimse bir oyuncağın XX. yüzyıl sanatının, reklamcılığının ve iletişiminin en önemli aracı olabileceğini kestirememişti. Hareketin Yanılsaması Asyalıların gölge oyunları, XVIII. ve XIX. yüzyıllarda AvrupalIların slayt projektörü oyunları, Emile ... Okumaya devam edin →

Kübizm ve Fütürizm

Kübizm ve Fütürizm Kübizm, öfkeye kapılan Loujis Vauxcelles adlı bir eleştirmenin, anlayışsız bir biçimde ortaya attığı küçümseyici bir terimdi Ama zamanla, sadece resimde değil, heykel ve mimaride de etkisi hâlâ süren uluslararası bir akımın adı haline geldi. Bunu, Pablo Picasso olanaklı kıldı. Picasso sanat yoluyla şaşırtmak istiyordu. Bu tutum, Friedrich Nietzsche’nin (1844-1900) felsefesinden ve kabul edilen düzene karşı bireysel bir saldırıya geçme ... Okumaya devam edin →

Fovizm ve Anlatımcılık

Fovizm ve Anlatımcılık «Bölümcülük» yada «noktacılık» tekniği, bir tabloya bakanın gözünde, istenen rengin algılanmasını doğuracak biçimde birçok renkli noktanın kaynaşmasını sağlayan bir kompozisyon yaratmak anlamına geliyordu ve ilkin Geor ges Seurat (1859-1891) tarafından ortaya atıldı Paul Signac (1863 1935) her noktayı, temel bir renk parçası haline getirdi ve görsel bileşim (kaynaşma) sorununu orta dan kaldırdı. Böylece, renk, tasarımsal işlevini yitirmeye ... Okumaya devam edin →

Opera: 18. ve 19. yüzyıllar

Opera: 18. ve 19. yüzyıllar XIX.yüzyılın bitiminde konsere giden orta sınıf dinleyicisinde görülen artış, halka açık salonlarda operaların gösterilmeye başlamasına yolaçtı. Yeni repertuvarlar için doğan talep pekçok kompozitörün ilk koz opera alanında çalışmasıyla sonuçlandı. Halk, birçok bakımdan daha çekici olan bu yapıtları o sırada çok raslanan saray gösterilerine yeğledi. Ciddi ve Güldürücü Opera Ciddi (opera seria) ve güldürücü (opera komik) operanın ... Okumaya devam edin →

Gerçekçi resim: XIX. yüzyıl

Gerçekçi resim: XIX. yüzyıl «Gerçekçilik», Yeniklasisizm ve romantizm ile izlenimcilik arasında, özellikle Fransa’da resim sanatında kendini gösteren çok belirgin bir üsluba verilen addır. Bu akım, 1840 ile 1870 yılları arasındaki dönemde kendini göstermiştir. Bununla birlikte, daha önceleri de bu tarzda resim yapan sanatçıların bulunduğunu ve gerçekçiliğin, yüzyıl sonuna kadar gelişip serpildiğini unutmamak gerekir. Bu akımla ilintili olan önemli bir olay ... Okumaya devam edin →

Osmanlı Edebiyatı ve Sanat

Osmanlı Edebiyatı ve Sanat Osmanlı edebiyatı ve sanatı İslâm kaynaklarıyla Anadolu uygarlığının, göçebe Türkmen geleneklerinin etkisinde gelişmiştir. Osmanlı edebiyatı ve sanatı, Osmanlıların bir dünya görüşü biçiminde oluşturduğu İslâm – Türk- Anadolu sentezini yansıtmış; edebiyat ve sanat türlerinin kiminde İslâmî özellikler, kiminde yerel ve Türkmen özellikler ağır basmıştır. Bununla beraber, ortaya çıkan örneklerin özgün olduğu, kaynaklarından ... Okumaya devam edin →

Sinemada Star Sistemi

Sinemada Star Sistemi star sistemi (İngilizce star: “yıldız”), sinemada Hollywood’da ortaya çıkan, bir oyuncunun özel yaşamına ilişkin her türlü ayrıntının topluma yansıtılarak sürekli gündemde tutulmasına ve o oyuncunun oluşturduğu imaja uygun rollerde gözükmesine dayanan sistem. Star sistemi sessiz sinema döneminde, sinemanın büyük bir kitlenin ilgisini çektiği dönemde oluşmaya başladı. Geniş bir reklam kampanyasıyla sunulan, görünüşü ve tavırları ... Okumaya devam edin →