Sanat

Müzikte Nasyonalizm

Müzikte Nasyonalizm XIX. yüzyıllara varıncaya kadar besteciler kendilerini Fransız, Alman, İtalyan, İngiliz diye ayırmıyorlardı. Kendi dönemlerinde egemen olan müzik türü ve stiline uygun besteler yapıyorlardı ve hangi ülkede rahat ederlerse oraya yerleşip çalışmalarını sürdürüyorlardı. Napolyon savaşlarıyla birlikte Avrupa’nın kurulu siyasal düzeni bozulmaya ve eski toplumsal yapı parçalanmaya başladıktan sonra, bir sanatçının kendi ülkesi için müzik ... Okumaya devam edin →

Romantizm Müzik Akımı – Müzikte Romantik Çağ

Romantizm Müzik Akımı – Müzikte Romantik Çağ Hakkında Bilgiler Beethoven’in çağdaşlarından Ludwig Spohr, (1784 – 1859), ve Johann Hummel, (1778 – 1837) yaşamları sırasında sözü edilen besteciler olmalarına karşın, bugün artık önemlerini yitirmişlerdir. Yine bu besteciler arasında yer alan Muzio Clementi (1752 – 1832) bugün hâlâ anılmaktaysa da, yalnızca piyano öğrencileri ilk çalışmalarını onun besteleriyle yaptıkları içindir ... Okumaya devam edin →

Barok Dönem Müziği

Barok Dönem Müziği Hakkında Bilgiler Monteverdi’nin ve Purcellln,müziği yeni geliştirilen müzik aletleri ile çalındıklarında daha da anlam ve güzellik kazandı. Viola yerini keman ve çello’ya bırakmıştı. Kuzey İtalya’da Cremona kentinde keman yapımı bakımından çok aşkın ustalar yetişti. Bu dönemin ve bu kentin en yetkin keman ve çello ustaları Nicolo Amati (1596- 1684) ve Antonio Stradivari (1644 – 1737) dir. Bu ustaların elinden çıkmış ... Okumaya devam edin →

Rönesans Müziği

Rönesans Müziği Hakkında Bilgi Ortaçağ boyunca kilise insanlara, kişinin görevinin Tanrı’ya hizmet ve öte dünyaya hazırlanmak olduğunu salık veriyordu. Ancak XIII. yüzyıldan itibaren önce İtalya’da başlayıp, giderek tüm Avrupa’ya yayılan bir kültür ve sanat uyanışı olan Rönesans hareketiyle Avrupa aydını, insanı ön plana çıkarıp, kişinin öte dünyaya hazırlanmak için yaşaması yerine bu dünyada yararlı ve doğru bir yaşam sürmesi, mutlu ... Okumaya devam edin →

Ortacağ Müziği Hakkında Bilgi

Ortacağ Müziği Hakkında Bilgi Ortaçağda, Kilise büyük bir güce sahipti. İnsanlara neyi nasıl yapmaları gerektiğini kilise ortaya koyar, düzenler, okulları üniversiteleri yönetirdi. Ayrıca tüm zenginlikler de yine kilisenin tekelindeydi. Bu nedenle tüm sanatçılar ve el işçileri iş bulabilmek için kiliseye hizmet etmek zorundaydılar. Müzisyenler için de durum buydu. Kilise ayinlerinde çalınmak için müzik besteleyerek geçimlerini kazanıyorlardı. Ne varki, kilisenin ... Okumaya devam edin →

Batı Müziği Tarihi

Batı Müziği Tarihi Her uygarlık kendi öz müziğini yaratmıştır.Hindistan’dan tutun da Çin’e ya da en ırak Afrika ülkelerine kadar her toplumun kendine özgü bir müziği vardır. Bu müzikler radyo, teyp, pikap, televizyon gibi günümüz kitle iletişim araçlarıyla tüm dünyaya duyurulabilmektedir. Ancak bugün dünyada en yaygın olan ve en geniş kitlelere ses- lenebilen müzik Avrupa kökenlidir. Bu müziğe “Batı Müziği” adını veriyoruz. Batı Müziğinin ... Okumaya devam edin →

Müzik Nasıl Yapılır

Müzik Nasıl Yapılır Müziğin geçmişi insanlık tarihi kadar eskidir. İnsanlar varlıklarını sürdürebilmek için giriştikleri üretim etkinliği sırasında bu eyleme bir ritm ve düzen sağlamak için birtakım sesler çıkartma alışkanlığı edinmişlerdi. Bu seslere örnek olarak balıkçıların, sulardan ağ çekerken çıkardıkları heyamol sesleri, sürek avı sırasında avı ürkütmek için çıkartılan düzenli sesler, tarla sürerken ya da harman sırasında söylenen ... Okumaya devam edin →

1950 ler Sineması

1950 ler Sineması 1950’LERDE SİNEMA 1950’lerde film yapımcıları, büyük bir bunalımla yüz yüze kaldılar. Artık seyirci evindeki sıcak koltuğunda oturup televizyonunu seyretmeyi yeğler olmuştur. Seyirciyi tekrar sinemaya çekebilmek için, prodüktörler yeni film teknikleri geliştirme yoluna gittiler.Bu tekniklerin başında, üç boyutlu film ve sinemaskop adı verilen genişletilmiş sinema perdesi sistemi gelir. Ancak bu teknikler, yalnızca orta dereceyi aşamamış ... Okumaya devam edin →

Önemli Filmler

Önemli Filmler Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra sinemalarda en çok Amerikan filmleri gösteriliyordu. Almanlar, Ruslar, Fransızlar, İsveçliler, DanimarkalIlar da çok iyi filmler yapıyorlardı, ama nedense onların filmleri o kadar yaygın değildi. Amerikalılar daha çok, tek bir yıldızın üzerine kurulu öyküleri işliyorlardı. Oysa Avrupalı yapımcılar film temalarını güncel, entellektüel ve artistik olaylarla birleştirmeye çalışıyorlardı. Dr. Callgari’nin ... Okumaya devam edin →

Film Çekimleri Nasıl Yapılır

Film Çekimleri Nasıl Yapılır Film çekime hazır olduğu anda bir çekim planına uygun biçimde hareket edilir. Çekim senaryosu günlük dökümlere ayrılır. Aynı sette çekilecek sahnelerin de bir dökümü yapılır. Dış sahnelerin çekimine öncelik verilir. İç sahneler bir film stüdyosunda çekilebilir. Çekim sırasında yönetmenin denetleyici bir işlevi vardır. Her sahnede kendilerinden neler beklendiğini oyunculara o söyler, istenilen duyarlığı en iyi biçimde verecek ... Okumaya devam edin →