Sanat

Tiyatro Oyunculuğu

Tiyatro Oyunculuğu Nedir , Tiyatro Oyunculuğu Nasıl Geliştirilir Tanınmış, İngiliz oyun yazarı George Bernard Shaw, oyuncuların hem alışılmış olağan kişiler hem de olağanüstü kişiler olmalan gerektiğini belirtmiştir. Dediği doğrudur. Oyuncular, sahnede rahat ve doğal olabildikleri ölçüde, seyirciler onların tüm hareketlerini ve sözlerini beğenirler, onları alkışlarlar. Bunu başarıyla sağlayabilmek için; oyuncuların olağanüstü bir çaba harcamaları, oyunda ... Okumaya devam edin →

Tiyatroda Yönetmenin Görevi

Tiyatroda Yönetmenin Görevi Provaları yönetmen idare eder. Ama provalar sırasında zaman kaybına neden olmaması için, yönetmen provadan önce birkaç saat kendi kendine çalışıp prova hazırlığı yapmalıdır. Bu hazırlık nasıl olacaktır? Yönetmen, bu hazırlık için bir plan yaparak, oyunun metnini incelemeli ve çözümlemelidir. Bu çözümleme nasıl yapılır? örneğin, oyunun asıl konusu nedir? Bu konu, seyirciye nasıl sunulmalı ve sonra nasıl gelişmelidir? Oyunun ... Okumaya devam edin →

Tiyatro Açılışı

Tiyatro Açılışı Günlük yaşam içinde,bazı kimselerin gerçek dışı davranış ve konuşmaları alay konusu olduğunda “tiyatro oynuyor”, “adamın hayatı tiyatro! ” gibi deyimler kullanılır. Aslında gerçek dışı olan tiyatro değil, adam güncel yaşam içindeki abartmak davranışlarıdır. Ama, önemli olan bu da değildir. Asıl önemlisi, tiyatro kavramının halkın günlük konuşma dilinde yerleşik bir deyim niteliği kazanmış olmasıdır. İnsanların ... Okumaya devam edin →

Fikir ve Sanat Eserlerini Koruma Nedir

Fikir ve Sanat Eserlerini Koruma Nedir FİKİR VE SANAT ESERLERİNİ KORUMA, huk., sahibinin özelliğini taşıyan bilim ve edebiyat, müzik, güzel sanatlar ya da sinema eserleri üzerindeki her çeşit hakkın yasalarla korunması. Bu koruma düşünce ürünü olan yaratma ürünü eserler üstünde onun yaratıcısına tanınmış ve belirli yetkileri kapsayan hakkını içerir. Medeni Kanun mülkiyetin konusunu taşınır ve taşınmaz olmak üzere iki ana bölüme ayırmıştır. Bu iki ana ... Okumaya devam edin →

Tek Seslilik Nedir

Tek Seslilik Nedir Tek seslilik, Monofoni olarak da bilinir, eşliksiz tek bir melodi çizgisinden oluşan müzik dokusu. Neredeyse bütün müzik kültürlerinin temel öğesidir. Bizans ve Gregorius dinsel ezgileri (ortaçağ Doğu ve Batı kiliseleri müziği) tek seslilik repertuarının en eski yazılı örneklerini oluşturur. Ortaçağın son dönemlerinde de Provans trubadurlarının, Fransız truverlerinin ve Alman Minnesınger’leriyle Meistersinger’lerinin dindışı şarkıları, ... Okumaya devam edin →

Tebriz Minyatür Okulu

Tebriz Minyatür Okulu Tebriz Minyatür Okulu, 14. yüzyıl başla-nnda İlhanlılar tarafından kurulan ve 16. yüzyıl ortalarına değin süren minyatür üslubu. Doğu Asya geleneklerinin İslam resim sanatı üzerinde yaptığı ilk bütünsel etkiyi gösterir; başlangıçta çok fazla olan bu etki sonraları yerli üsluplarla bütünleşmiştir. Tebriz Minyatür Okulu üslubundaki ilk yapıtlarda hafif, uçucu fırça vuruşları, İran’a özgü parlak renkler yerine daha yumuşak renkler ... Okumaya devam edin →

Tebeşir Çizimi Nedir

Tebeşir Çizimi Nedir tebeşir çizim, görsel sanatlarda tebeşir ya da benzeri malzemelerle yapılan çizim. Siyah tebeşir yumuşak siyah taştan, beyaz tebeşir çeşitli kireçtaşlarından, kırmızı tebeşir de kırmızı toprak ya da aşıboyasından yapılır. En eski tebeşir çizimler Poleolitik Çağdan kalmış mağara resimleridir. Tebeşir çizim çoğu kez hızlı taslak yapmak ya da büyük boyutlu resimlerde arka planı kabaca belirlemek için uygulanmakla birlikte, Rönesans’ın ... Okumaya devam edin →

Technicolor Nedir

Technicolor Nedir Technicolor, renkli baskı elde etmek amacıyla uygulanan boya aktarma tekniklerine dayalı renkli sinema yönteminin tescilli ticari adı. 1932’de geliştirilen bu işlemde, ışık demetini ayıran bir optik küp ile üç tane siyah-beyaz filmden yararlanılıyordu. Işık demeti kameraya girerken üç bölüme ayrılıyordu; demetlerden biri tayfın kırmızı bölgesini, öbürü yeşil bölgesini, üçüncüsü de mavi bölgesini seçiyordu. Her imge eşzamanlı olarak ... Okumaya devam edin →

Cevat Fehmi Başkut – Paydos Oyunu

Cevat Fehmi Başkut – Paydos Oyunu Konusu , Cevat Fehmi Başkut – Paydos Oyunu Metni Paydos, Cevat Fehmi Başkut’un (1905-1971) en çok yankı yaratan, en ünlü oyunu (1948, üç perde). Öğretmenliğe adanmış, gereksinim duyduğu ruh dirliğini -fazla bir maddî karşılık beklemeden- içinde bulmuş elli beş yaşlarındaki Murtaza Bey’in oğul mutluluğunu hatırına ve eşinin düzenleriyle bakkallığa itilişi; ilkokul öğretmenliğindeki özverili yaşamına özlem duyuşu. ... Okumaya devam edin →

Gerçeküstücülük Akımının Özellikleri

Gerçeküstücülük Akımının Özellikleri Dadaizmin akla ve alışılmışa karşı ayaklanma görücünden yola çıkarak, bilinçaltının karışık ve karmaşık dünyasını sanata aktarma amacını güden akıma, «gerçeküstücülük» (sürrealizm) adı verilir. Gerçeküstücülük akımının kurucusu sayılan André Breton, Gerçeküstücülük Bildirgesi’nde (1924) bu akımı şöyle tanımlamıştır: «Gerçeküstücülük: Sözle, yazıyla ya da başka bir biçimde, düşüncenin ... Okumaya devam edin →