Sanat

Türk Müziği Tarihi

Türk Müziği Tarihi Hakkında Bilgiler Türkler müziğe çok tutkun ve yatkın bir ulustur. Türk Müziğinin tarihi çok eskilere dayanır. Çağdaş Türk Müziği başlıca üç bölümde incelenebilir. Bunlar Türk Halk Müziği ya da Folklor Müziği, Klasik Türk Müziği (ki bu müziğe yanlış bir deyimle Türk Sanat Müziği adı da verilmektedir), Klasik Batı Müziği alanındaki çalışmaları kapsayan evrensel Türk Müziği. Buna son günlerde yaygınlaşan Hafif Türk Müziğini ... Okumaya devam edin →

Doğu Klasik Müziği Nedir

Doğu Klasik Müziği Nedir Doğu Sanat Müziği, birçok yönden Batı Sanat Müziğinden farklılık gösterir. Örneğin Hindistan’ da ve bazı Ortadoğu ülkelerinde yazılı müzik fazla gelişmemiş olduğundan,bestecilerin düş gücü zengin, doğaçtan çalıp söyleyen sanatçılar olması gerekmektedir. Ayrıca Doğu Müziğinde, armoni o kadar önemli bir yer tutmamakta,bu müzik türü daha çok melodi ve ritme dayanmaktadır. Doğu müziğinde melodi süslemeleri de temeldir. ... Okumaya devam edin →

Günümüzde Klasik Müzik

Günümüzde Klasik Müzik Yakınlarda ölen Igor Stravinsky çağımızın en önemli bestecilerinden biridir. Dehası ilk kez Ser- gei Diaghilev tarafından fark edilen sanatçı, kendisine ısmarlanan üç bale müziğiyle dikkatleri üzerine çekti. Diaghilev, Rus Bale Kumpanyası’ nın yöneticisiydi ve daha önceleri Debussy, Ravel La Falla gibi bestecilere de bale müzikleri ısmar- lamıştı. Ancak bu müziklerin hiç biri Stravinsky’ nin Firebird, Petruşka ve Bahar Ayini baleleri ... Okumaya devam edin →

Atonalite Nedir

Atonalite Nedir Yeni sesler Claude Debussy (1862 – 1918) Berlioz’dan sonra yetişmiş en büyük Fransız bestecisidir. İkisi arasında ünlü Carmen operasının bestecisi Georges Bizet (1838 – 1893), Charles Gounod (1818 – 1893) Camide Saint – Saens (1835 – 1921) yaşamıştır. Debussy, dinleyicilerin yalnızca VVag- ner’e öykünen sıradan bestecilerden iyice bıktığı bir dönemde, müziğe getirdiği yeni boyutla dikkatleri üzerine çeken büyük bir ... Okumaya devam edin →

Müzikte Nasyonalizm

Müzikte Nasyonalizm XIX. yüzyıllara varıncaya kadar besteciler kendilerini Fransız, Alman, İtalyan, İngiliz diye ayırmıyorlardı. Kendi dönemlerinde egemen olan müzik türü ve stiline uygun besteler yapıyorlardı ve hangi ülkede rahat ederlerse oraya yerleşip çalışmalarını sürdürüyorlardı. Napolyon savaşlarıyla birlikte Avrupa’nın kurulu siyasal düzeni bozulmaya ve eski toplumsal yapı parçalanmaya başladıktan sonra, bir sanatçının kendi ülkesi için müzik ... Okumaya devam edin →

Romantizm Müzik Akımı – Müzikte Romantik Çağ

Romantizm Müzik Akımı – Müzikte Romantik Çağ Hakkında Bilgiler Beethoven’in çağdaşlarından Ludwig Spohr, (1784 – 1859), ve Johann Hummel, (1778 – 1837) yaşamları sırasında sözü edilen besteciler olmalarına karşın, bugün artık önemlerini yitirmişlerdir. Yine bu besteciler arasında yer alan Muzio Clementi (1752 – 1832) bugün hâlâ anılmaktaysa da, yalnızca piyano öğrencileri ilk çalışmalarını onun besteleriyle yaptıkları içindir ... Okumaya devam edin →

Barok Dönem Müziği

Barok Dönem Müziği Hakkında Bilgiler Monteverdi’nin ve Purcellln,müziği yeni geliştirilen müzik aletleri ile çalındıklarında daha da anlam ve güzellik kazandı. Viola yerini keman ve çello’ya bırakmıştı. Kuzey İtalya’da Cremona kentinde keman yapımı bakımından çok aşkın ustalar yetişti. Bu dönemin ve bu kentin en yetkin keman ve çello ustaları Nicolo Amati (1596- 1684) ve Antonio Stradivari (1644 – 1737) dir. Bu ustaların elinden çıkmış ... Okumaya devam edin →

Rönesans Müziği

Rönesans Müziği Hakkında Bilgi Ortaçağ boyunca kilise insanlara, kişinin görevinin Tanrı’ya hizmet ve öte dünyaya hazırlanmak olduğunu salık veriyordu. Ancak XIII. yüzyıldan itibaren önce İtalya’da başlayıp, giderek tüm Avrupa’ya yayılan bir kültür ve sanat uyanışı olan Rönesans hareketiyle Avrupa aydını, insanı ön plana çıkarıp, kişinin öte dünyaya hazırlanmak için yaşaması yerine bu dünyada yararlı ve doğru bir yaşam sürmesi, mutlu ... Okumaya devam edin →

Ortacağ Müziği Hakkında Bilgi

Ortacağ Müziği Hakkında Bilgi Ortaçağda, Kilise büyük bir güce sahipti. İnsanlara neyi nasıl yapmaları gerektiğini kilise ortaya koyar, düzenler, okulları üniversiteleri yönetirdi. Ayrıca tüm zenginlikler de yine kilisenin tekelindeydi. Bu nedenle tüm sanatçılar ve el işçileri iş bulabilmek için kiliseye hizmet etmek zorundaydılar. Müzisyenler için de durum buydu. Kilise ayinlerinde çalınmak için müzik besteleyerek geçimlerini kazanıyorlardı. Ne varki, kilisenin ... Okumaya devam edin →

Batı Müziği Tarihi

Batı Müziği Tarihi Her uygarlık kendi öz müziğini yaratmıştır.Hindistan’dan tutun da Çin’e ya da en ırak Afrika ülkelerine kadar her toplumun kendine özgü bir müziği vardır. Bu müzikler radyo, teyp, pikap, televizyon gibi günümüz kitle iletişim araçlarıyla tüm dünyaya duyurulabilmektedir. Ancak bugün dünyada en yaygın olan ve en geniş kitlelere ses- lenebilen müzik Avrupa kökenlidir. Bu müziğe “Batı Müziği” adını veriyoruz. Batı Müziğinin ... Okumaya devam edin →