Sanat

Pers Sanatı

Pers Sanatı ve Özellikleri Hakkında Bilgi İ.ö. altıncı yüzyılın ortalarında Persler tüm Mezopotamya’yı ele geçirdiler. Pers İmparatorluğu en sonunda batıda Mısır ve Avrupa’ya, doğuda Hindistan’a kadar^yayıldı. Persler, herkese din özgürlüğü tanımış , İbranilerin Filistin’e dönmelerini sağlamış , bir alfabe bulmuş ve bazı basit aritmetik sistemleri geliştirmişlerdir. Perslerin dini Zerdüştlük, tapınaklar yapmayı gerektirmiyordu. Tapınma ... Okumaya devam edin →

Yaygın Danslar

Yaygın Danslar 1789 Fransız Devrimi’nden sonra, yeni bir özgürlük ve eşitlik duygusu bütün Avrupa’ya yayıldı. Bu duygu, yeni bir dansta yankısını buldu. Valsin Viyana’dan çıktığı kabul edilir. Vals, Batının tüm uygar ülkelerine yayıldı. Bu dansta erkek eşinin beline sarılabildiği için, kilise tarafından ahlaka aykırı ilan edildi. Ama, hiçbir güç valsin ve daha hareketli biçimi olan polkanın yapılmasını engelleyemedi. XX. yüzyılın başında, ... Okumaya devam edin →

Saray Dansları

Saray Dansları Yaklaşık XIV. yüzyıldan XVI. yüzyıla değin süren Rönesans boyunca, dans, gittikçe incelik kazanmaya başlamıştı. Kusursuz şölenler düzenlemek için, şiir, dans, tiyatro ve pandomim (yalnız jest ve vücut hareketleriyle anlatılan öyküler)bu- rada yapılırdı. Sarayda yaşayanların da bu etkinliklere katıldığı olurdu. Bu eğlenceler “Mask” halinde gelişti. Maskta müzik, şiir, dans, resim ve yontu vardır. Birçok ünlü ozan, müzisyen ve ressam ... Okumaya devam edin →

Ortacağ Dansı

Ortacağ Dansı Ortaçağda savaş, kıtlık ve veba salgını çok sayıda insanın ölümüne neden oldu. Yazında ve resimde, ölüm, acımasız bir dansla tutsağını önüne katmış bir iskelet olarak betimlenir. Çoğunlukla, çaresiz kurbanlarını kendi temposuna uydurmak için keman çalar. İlk Hıristiyan Kilisesinde dans, tapınmanın bir parçasıdır. Papazlar, dans alayını mihrabın çevresinde dolaştırırlardı. Aziz günleri, kilisenin bahçesinde dans ederek ve ilahi söyleyerek ... Okumaya devam edin →

Eski Çağlarda Dans – Dansın Doğuşu

Eski Çağlarda Dans – Dansın Doğuşu Dans vücudun, özellikle de ayakların ritmik hareketidir. İlk insan, tanrılara dileğini kabul ettirmek istediğinde sihirli hareketler ya da dinsel törenler düzenlerdi. Dinsel törenleri daha etkili kılmak için birçok insan bir araya gelir ve aynı ritmik hareketi durmadan yinelerdi. Kabilede doğum, ölüm, düğün, kız ve oğlan çocukların ergenlik yaşına ermeleri gibi önemli olaylar hep dansla kutlanırdı. Bugün bile Yeni Zelanda’daki ... Okumaya devam edin →

Asya Dansları

Asya Dansları Asya’da dans, günlük yaşamın önemli bir bölümünü oluşturur. Dans, yüzyıllar boyunca bir tiyatro sanatı ve dinsel törenlerin önemli bir parçası olmuştur. Hindistan’da dans, mitolojik zamanlara kadar uzanır. İnanışa göre Hindu Tanrısı Brahma, tüm dans ve tiyatro sanatı biçimlerinin kurallarını Bharata denilen bilge bir kişiye vermiştir. Yüzyıllar sonra IV. ve V. yüzyılda, yasalar yazılı hale getirildi. Bu yasalara da Bharata Natya Sastra ... Okumaya devam edin →

Türk Müziği Tarihi

Türk Müziği Tarihi Hakkında Bilgiler Türkler müziğe çok tutkun ve yatkın bir ulustur. Türk Müziğinin tarihi çok eskilere dayanır. Çağdaş Türk Müziği başlıca üç bölümde incelenebilir. Bunlar Türk Halk Müziği ya da Folklor Müziği, Klasik Türk Müziği (ki bu müziğe yanlış bir deyimle Türk Sanat Müziği adı da verilmektedir), Klasik Batı Müziği alanındaki çalışmaları kapsayan evrensel Türk Müziği. Buna son günlerde yaygınlaşan Hafif Türk Müziğini ... Okumaya devam edin →

Doğu Klasik Müziği Nedir

Doğu Klasik Müziği Nedir Doğu Sanat Müziği, birçok yönden Batı Sanat Müziğinden farklılık gösterir. Örneğin Hindistan’ da ve bazı Ortadoğu ülkelerinde yazılı müzik fazla gelişmemiş olduğundan,bestecilerin düş gücü zengin, doğaçtan çalıp söyleyen sanatçılar olması gerekmektedir. Ayrıca Doğu Müziğinde, armoni o kadar önemli bir yer tutmamakta,bu müzik türü daha çok melodi ve ritme dayanmaktadır. Doğu müziğinde melodi süslemeleri de temeldir. ... Okumaya devam edin →

Günümüzde Klasik Müzik

Günümüzde Klasik Müzik Yakınlarda ölen Igor Stravinsky çağımızın en önemli bestecilerinden biridir. Dehası ilk kez Ser- gei Diaghilev tarafından fark edilen sanatçı, kendisine ısmarlanan üç bale müziğiyle dikkatleri üzerine çekti. Diaghilev, Rus Bale Kumpanyası’ nın yöneticisiydi ve daha önceleri Debussy, Ravel La Falla gibi bestecilere de bale müzikleri ısmar- lamıştı. Ancak bu müziklerin hiç biri Stravinsky’ nin Firebird, Petruşka ve Bahar Ayini baleleri ... Okumaya devam edin →

Atonalite Nedir

Atonalite Nedir Yeni sesler Claude Debussy (1862 – 1918) Berlioz’dan sonra yetişmiş en büyük Fransız bestecisidir. İkisi arasında ünlü Carmen operasının bestecisi Georges Bizet (1838 – 1893), Charles Gounod (1818 – 1893) Camide Saint – Saens (1835 – 1921) yaşamıştır. Debussy, dinleyicilerin yalnızca VVag- ner’e öykünen sıradan bestecilerden iyice bıktığı bir dönemde, müziğe getirdiği yeni boyutla dikkatleri üzerine çeken büyük bir ... Okumaya devam edin →