Sağlık

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Ve Araştırma Hastanesi

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Ve Araştırma Hastanesi (1971): Diyarbakır Tıp Fakültesi ve 1029 yataklı araştırma hastanesi, Şekil 51’de görüldüğü gibi Dicle Nehri karşı sahilinde, 1971 yılında 12.500 öğrenci kapasitesine göre planlanan üniversite kampüsünün içinde kurulmuştur. Kampus planlanmasından önce, fakülte ve hastane çalışmalarının başlaması ‘Tesisin Yeri’ sorununu ortaya çıkarmış ve bu sorun kampus yarışması jüri üyeleri ile yapılan ... Okumaya devam edin →

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (1967): Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinin 1200 yataklı eğitim hastanesinin projesi, sınırlı bir yarışma ile elde edilmiştir. Yarışmaya katılacakları jüri tespit etmiş, koyduğu kriterlere dayanarak başvuran 34 büro arasından 11’ini seçmiştir. ( Kırımlı, 1870) Yarışma 1967yılında tamamlanmıştır. 31 Mayıs 1967 günü toplanan jüri, üç günlük bir çalışmadan sonra, gelen projeler arasından Dr. Teoman Doruk’un projesini ... Okumaya devam edin →

Gülhane Askeri Tıp Akademisi

Gülhane Askeri Tıp Akademisi (1961): 1961 yılında açılan genel bir yarışmayla projesi elde edilmiştir. Yarışmayı Şekil 48’de görüldüğü gibi Güner Açar, Yılmaz Sanlı, Yılmaz Tuncer’e ait proje kazanmıştır. ( Acar, 1970) Şekil 48. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Vaziyet Planı. Kaynak : Acar, Güner., 1970 “ Gülhane Askeri Tıp Fakültesi” Mimarlık Dergisi. sayı : 3,. s. 55 Şekil 49’da görüldüğü gibi kompleks içerisinde eğitim, araştırma, teşhis ... Okumaya devam edin →

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi (1961): Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi,1961 yılında açılan genel bir yarışma sonucu elde edilmiştir. Yarışmayı Şekil 46’da görüldüğü üzere Mimar Hüseyin Baban, Mimar Orhan Demiarslan, Uğur Gündeş ve Mimar Vahit Erhan kazanmışlardır.Tesisin toplam inşaat alanı 98.240 m’dir.Yarışma alanına 4 ayrı kompleks girmektedir. Tıp Fakültesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Yüksek Hemşire Kompleksi, Kampus Sağlık Merkezi’dir. ... Okumaya devam edin →