Sağlık

Apraksi Nedir

Apraksi Nedir APRAKSİ, psikol.. amaçlı hareketler yapma yetersizliği Bu yetersizliğin nedeni, herhangi bir duygu bozukluğu ya da kaslarda oluşan bir felç değil, beynin üst ya da ön bölümlerindeki doku bozukluklarıdır. Apraksi. gövdenin tümünü değil yalnızca bir bölümünü etkiler. Örneğin; yüz, bacak, kol ya da bedenin bir yanının etkilenmesi gibi. Hastalığın hafif olduğu durumlarda hasta beceriksiz görünür; bardağı elinde tutamaz, yürürken dizleri bükülür; ... Okumaya devam edin →

Apandisektomi nedir nasıl yapılır

Apandisektomi nedir nasıl yapılır APANDİSEKTOMİ, tıp., körbağırsak (çekum) apandisinin çıkarılmasına yönelik cerrahi işlem. Süreğen (kronik) apandisit hastalığında yalnızca körbağır-sak apandisi çıkarılır. Buna karşın ilerleyen (akut) apandisitte, özellikle ilerlemiş ve karınzarı yangısına (peritonit) yol açmış durumlarda hem apandis çıkarılır hem de karın boşluğu boşaltımı (drenaj) yapılır. Hızlı ilerleyen (akut) apandisitin bir türü olan ... Okumaya devam edin →

Antipsikiyatri Hareketi Nedir

Antipsikiyatri Hareketi Nedir ANTİPSİKİYATRİ, psikol, ilaç ve mekanik araçlarla yapılan tedavilerin yetersizliğini ileri süren görüş. Terimi ilk kez 1967’de Cooper kullandı ilâç ve mekanik yollarla yapılan tedavilerden elde edilen olumlu sonuçların sürekli olmadığının ve bir süre sonra hastalığın yinelendiğinin görülmesi üzerine, en etkili tedavinin ruhsal alanda gerçekleşmesi gerektiği kabul edilmiştir. Bu akımın temel görüşlerinden biri, hastanın toplumsal ... Okumaya devam edin →

Antimetabolit nedir

Antimetabolit nedir ANTİMETABOLİT, tıp., metabolit oluşumunu engelleyen madde. Organizmada metabolik olaylar birbirini izleyen bir dizi biyokimyasal basamaklarla oluşmakta, her basamakta belirli bir ara ürün bulunmakta ve fermentlerle birbirine dönüşümü sağlanmaktadır. Bu dizide yer alan ara ürünlere metabolit adı verilir. Hücrenin gelişimi için özellikle nükleik asitlerin yapımında mutlak gereksinim duyulan bu ara yapı taşlarının (metabolit) oluşumunu ya da bunların ... Okumaya devam edin →

Antikoagülan nedir

Antikoagülan nedir – Antikoagülan ilaçlar nelerdir pıhtılaşmayı önleyici ve giderici. Oksalat, florür gibi maddeler pıhtılaşma için gerekli kalsiyumu çökerterek; sitratlar kalsiyumla iyonize olmayan tuzlar oluşturarak kanın pıhtılaşmasını organizma dışında (in vitro) engellerler ve alınan kanın pıhtılaşmadan korunmasında kullanılırlar. Bunların dışında canlı organizmaya (in vivo) ağız yoluyla (oral antikoagülanlar, kuma-rin ve indandion türevleri gibi) ... Okumaya devam edin →

Antihistaminik nedir

Antihistaminik nedir – Antihistaminik ilaçlar nelerdir ANTİHİSTAMİNİK, ecz., birçok alerjik olayda etkisi bulunan histaminin vücuttaki etkilerini bastıran ya da ortadan kaldıran ilaç. Histaminin alerjik olaylar yanında mide salgılarının salınımında da işlevi bulunmaktadır. Antihistaminiklerin bir grubu histaminin yol açtığı deri döküntüleri, kaşıntı gibi etkileri bastırırlar; bunlara H, tipi arıtihistaminikler denir. Öteki bir grup antihistaminik madde histaminin ... Okumaya devam edin →

Antihelmintik İlaçlar nedir

Antihelmintik İlaçlar nedir ANTİHELMİNTİK, ecz., helmint sınıfı diye adlandırılan asalaklara karşı etkili ilaçlar insan ve hayvanlarda sindirim sistemi, kan ve lenf damarları ya da çeşitli dokularda yerleşerek helmintiya-zis denilen hastalıklara yol açan; her yerde, özellikle de yaşam koşulları düşük ülkelerde sık görülen ve nematod, sestod, trematod ve filaria gibi gruplara ayrılan helmintlere karşı etkilidir. Genellikle söz konusu gruplardan birine etki-liyse de ... Okumaya devam edin →

Antiepileptik İlaçlar nedir

Antiepileptik İlaçlar nedir ANTİEPİLEPTİK, ecz., epilepsi ya da dilimizde sara denen hastalığın iyileti-minde kullanılan ilaçların genel adı. Brom tuzlarının sara nöbetlerini engellemede etkili olduğu ilk kez 1857’de anlaşıldı. Zamanla bunların yan etkilerinin fazla olduğu görülünce daha etkili ilaçlar bulunması için çaba harcandı. Günümüzde değişik türde sara nöbetlerinde etkili, çeşitli kimyasal yapılarda ilaçlar bulunmaktadır Bunların başlıcaları ... Okumaya devam edin →

Antienflamatuar nedir ne işe yarar

Antienflamatuar nedir ne işe yarar ANTİENFLAMATUAR, ecz, yangıya karşı olan ilaçlar. Yangı; fiziksel, kimyasal, mikroptan doğan, bağışıksal, mekanik vb. uyarılara karşı organizmanın bir yanıtı, ilk olarak Celcus’ca yazılan kırmızılık (rubor). sıcaklık (calor), şişkinlik (tümör), ağrı (dolor) belirtileriyle kendini gösterir; ayrıca doku işlevinin bozulması da buna eklenebilir. Yangının oluşumunda bölgesel dolaşımın bozulması önemlidir. Burada organizmada ... Okumaya devam edin →

Antidot nedir

Antidot nedir ANTİDOT, ecz., zararlı bir maddenin etkilerini tiziksel, kimyasal ya da fizyolojik olarak ortadan kaldırmak için kullanılan madde, panzehir, ağrı kıran. Günümüzde aynı amaçla karşıt etkili (antagonist) deyimi de kullanılır. Fiziksel yolla etkili antidotlar zararlı maddenin organizmaca emilmesini engelleyen ya da kömür tozu’ gibi bunları emerek etkisini kaldıran maddelerdir Kimyasal antidotlar maddeyle yeni bir bileşik yaparak zararlı etkisini engeller. ... Okumaya devam edin →