Sağlık

Ruh hastalıklarının fiziksel olarak iyileştirilmesi

Ruh hastalıklarının fiziksel olarak iyileştirilmesi Çağdaş ruh hekimliğinde kullanılan fiziksel tedaviler arasında uyuşturucu, yatıştırıcı, uyarıcı ve sanrı doğurucu maddelerin kullanımı, elektroşok uygulanması ve bazı psiko-cerrahi tedaviler vardır. İlaçların Kullanımı Uyuşturucu, . yüksek dozlarda verilse bile bilinçsizliğe yolaçmayan yatıştırıcı bir ilaçtır. En etkin uyuşturucular, klorpromazin gibi fenotiazenlerdir. 1950’de bir Fransız la-boratuvarında ... Okumaya devam edin →

Psikosomatik hastalıklar ve gerizekâlılık

Psikosomatik hastalıklar ve gerizekâlılık Psikosomatik hekimliğin konusu, bilinçli ve bilinçsiz ruhsal yaşantı ile organik belirtiler, yani hastalıklar arasındaki derin ilişkileri incelemektir. Yüksek tansiyon ve astım gibi bazı belirli hastalıklar (3) 1930 lardan beri «psikosomatik» olarak nitelendirilmektedir. Bundan sonra anoreksi (kuruntulu iştahsızlık), şişmanlık, ruhsal kaynaklı kusma, bazı karın ağrıları, ishal, boyun tutulması, şekerli şeker hastalığını ... Okumaya devam edin →

Beyin Nedir – Beyin Hakkında Bilgiler

Beyin Nedir – Beyin Hakkında Bilgiler Bir kitap ya da gazete okuyan bir insanın beyninde, çeşitli karmaşık etkinlikler meydana gelir. Bu kişinin gözleri sözcüklere bakarak beyne haberler gönderir. Bu haberler beyinde yorumlanır; beyin harflerin biçimini tanır ve böylece sözcükler anlaşılır. Ayrıca, göz kasları, gözlerin satırlar boyunca hareket etmelerini sağlayacak biçimde çalışırlar. Okuyan kişinin elleri ve parmakları kitabı ya da gazeteyi tutar, sayfayı ... Okumaya devam edin →

Nevroz Nedir

Nevroz Nedir Nevrozlu kişi olağandışı ruhsal belirtiler gösterir, ama psikozlu kişi gibi gerçeklerden bütünüyle kopmaz. Bazı nevrozlar, sağlıklı kişilerde de kısa bir süre için ortaya çıkabilir, ama bunlar olağan davranışların abartılmış türleridir. Hepimizin bunalıma, kaygıya, korkuya kapıldığı zamanlar olmuştur; nevrozluyu sağlıklı kişilerden ayıran nitelik değil nicelik farkıdır. Nevroz Türleri Nevrozun kesin sınıflandırılması zor^olmakla birlikte, ... Okumaya devam edin →

Artroz Nedir

Çeşitli bozukluklara yol açan, ancak iltihaplı olmayan eklem hastalıklarına “artroz” denir, iltihaplı olmaması bakımından, artrit-ten ayrılır. Artroz eklemlerin biçimini bozar; eklem kıkırdağında, ekleme bitişik kemik dokusunda bozukluklara, eklem çevresinde kemik çıkıntılarına, ur büyümelerine yol açar. Hastalık yalnız bir bölgede ise, nedenini gene o bölgede aramalıdır. Zedelenme, doğuştan biçim bozukluğu gibi nedenler bu çeşit artroza yol açabilir. ... Okumaya devam edin →

Apse Nedir – Apse Çeşitleri

Apse Nedir – Apse Çeşitleri Hayvansal dokularda cerahatin toplanıp doğal bir çıkış yolu bulamadığı için birikmesine “apse” denir. Apsenin dokusu bozulmuştur, yangılıdır, içi de irin doludur. Apseler iki türlüdür: 1) Sıcak apseler; 2) Soğuk apseler. Sıcak apse ateş yükselmesi, ağrı, zonklama ile birlikte olur. Bu tür apse her zaman bir mikroptan ileri gelir. Apseli bölgede kırmızılık, şişkinlik, ağrı, ateş vardır. Apsenin çevresi sert, ortası ... Okumaya devam edin →

Duyu Nedir – Duyu sistemi

Duyu Nedir – Duyu sistemi Hakkında Bilgiler Normal bir insanın beş duyusu vardır. Bunlar tatma, görme, koklama işitme ve dokunma duyularıdır. Duyular kişinin çevresini tanımasına olanak sağlarlar. Duyular aracıyla hissetmeye duyum denir. Duyum vücudun, örneğin göz ve burun gibi, duyu organları adı verilen bölümlerinde başlar. Duyum vücudun sinir sistemiyle de bağlantı halindedir. Uzun sinirlerden oluşan sinir sistemi, duyu organlarının aldıkları bilgileri beyine ... Okumaya devam edin →

Kişilik Bozuklukları

Kişilik Bozuklukları Kişilik bozuklukları, psikoz gibi bir hastalığın sonucu olmadıkları halde, başkalarını olduğu kadar kişinin kendini de şaşırtmaya yetecek gariplikte bir dizi anomaliler ve sapmalardır. Bu tür bozukluklar akıl hastalığına benzer ve psikiyatrik tedavi ve anlayış gerektirebilirler. Ama tıpkı bedensel sakatlığı olan birinin hasta değil de anormal bedensel yapı gösteren kişi olarak tanımlanması gibi, kişilik bozukluğu gösteren biri de hasta değil, ... Okumaya devam edin →

Psikozlar Nedir

Psikozlar Nedir Psikoz, gerçeklikten kopuş ve acı çektirici iç yaşantı ile belirlenen bir davranış bozukluğudur. Başlıca psikoz, şizofrenidir. Dış dünyadan kopukluğun, iç dünyada ise parçalanmanın varolduğu bütün ağır ruhsal bozukluklar için bu terim kullanılır. Tipik psikozlar arasında, şizofreni dışında, mani, melankoli (bu iki hastalık birarada bulununca manyakodeprasif psikozu meydana getirir), yaşlılık bunaması ve paranoya sayılabilir. Şizofreni Şizofreni, ... Okumaya devam edin →

Psikoloji Tarihi – Ruh hastalıklarının eski tedavi yöntemleri

Psikoloji Tarihi – Ruh hastalıklarının eski tedavi yöntemleri Eski zamanlarda zihinsel bozukluğu olan bir kişinin kötü ruhların, şeytanların, tanrıların yada öteki doğaüstü güçlerin etkisi altında olduğu düşünülürdü. Bunun sonucu olarak, iyileştirme çalışmaları genellikle sistemsizdi ve büyük ölçüde telkin gücüne dayanıyordu. Tarih Boyunca Delilik Yunan düşünürü Hippokrates (yaklaşık, M.Ö. 460-377) ve Galenos (yaklaşık, M.S. 130-200) tarafından ... Okumaya devam edin →