Sağlık

Ürografi Nedir

Ürografi Nedir ürografi, idrar yolları radyografisi olarak da bilinir, idrar yollarının herhangi bir bölümünün radyoopak bir madde (genellikle bir organik iyot türevi) verildikten sonra X ışınlarıyla incelenmesi. X ışınlarını geçirmeyen bu sıvı hızla idrara geçer; ağızdan alınabildiği gibi damar içine, kimi zaman da incelenecek bölgeye doğrudan şırınga edilir. Bu yöntemle urlar, vereme bağlı apseler, böbrek taşlan ve prostat büyümesi nedeniyle ortaya çıkan ... Okumaya devam edin →

Vibriyoz Nedir

Vibriyoz Nedir vibriyoz, etkeni Vibrio fetus türü bakteri olan sığır ve koyun hastalığı. Hastalık sığırlara çiftleşme ya da yapay dölleme sırasında bulaşır. Üreme organlarında iltihaplanma, geçici kısırlık ve kızışma dönemlerinde düzensizliğe neden olur. Hasta dişi gebe kalırsa hastalık dölüte de geçer ve sıklıkla düşük olur. Enfeksiyon genellikle iki aydan kısa sürede kendiliğinden iyileşirse de bazı vakalarda kronikleşebilir. Hastalığın tedavisinde ... Okumaya devam edin →

Körlük Nedir – Körlük Nedenleri

Körlük Nedir – Körlük Nedenleri Herhangi bir nedenle gözün eşyanın hayallerini beynin görme merkezine iletememesi haline “körlük” denir. Göz yuvarlığı tabakalar halinde yapılmış bir organdır (Bk. Göz). Gözün saydam tabakasında ortaya çıkacak ve bu saydamlığı bozacak aksaklıklar az, çok, körlük yaparlar. Körlük ya hiç görmemek şeklinde, ya da yarı körlük şeklinde olur. Yarı körlük az görme halidir. Görme sinirinin herhangi bir sebeple ... Okumaya devam edin →

Uygulamalı Psikoloji Nedir

Uygulamalı Psikoloji Nedir uygulamalı psikoloji, bilimsel psikolojik veriler ve yöntemlerden yararlanarak insan ve hayvan davranışı ile yaşantılarına ilişkin pratik sorunların çözülmesini içeren disiplin. Laboratuvar deneyleri ve alan çalışmalarından, sorunlu kişilere doğrudan hizmet vermeye kadar çok çeşitli yöntemlere dayanır. 19. yüzyıl sonlarında psikolojinin bağımsız bir disiplin olarak ortaya çıkmasına katkıda bulunan düşünsel akımlar, sonraki yıllarda ... Okumaya devam edin →

Mide Nedir – Görevleri Nelerdir

Mide Nedir – Görevleri Nelerdir Sindirim sisteminin, yemek borusuyla onikiparmak barsağı arasında kalan torba biçiminde geniş bölümü. Karnın üst ve orta bölümünde yer alan mide, aşıcı bir bağla tutunduğu diyaframın, altında ve sol böbreğin önünde bulunur. Dalak, karaciğerin sol lobu ve kalınbarsağın üst bölümüyle çevrelenmiştir. Karın zarı kıvrımları mideyi bu organlardan ayırır. Biçimi ters duran bir tulumu andıran midenin boyu yaklaşık 25 sm’yi, ... Okumaya devam edin →

Metastaz Nedir

Metastaz Nedir Organizmanın herhangi bir yerinde görülen bir hastalığın bir başka bölgeye sıçraması. Metastaz oluşturma, kanser urlarının başlıca özelliğidir. Bu tür urlar, çevrelerindeki hücreleri ya en yakın doğal kanala, ya da komşu lenf damarlarına (akkan) veya kan damarlarına dökerler. Lenf ve kanda göç eden hücreler küçük kanser ambolileri oluştururlar. Çoğunluğu, dolaşım “seline” dökülen öğeler gibi yıkıma uğrar. Bununla birlikte, bazıları ... Okumaya devam edin →

Köselik Nedir

Köselik Nedir – Köselik Belirtileri Hakkında Bilgiler Erkeklerin ergin hale gelmelerine rağmen sakal ve bıyıklarının çok az çıkması ya da hiç çıkmaması haline “köselik” denir. Erkeği kadından ayıran bazı anatomik ve fizyolojik özellikler vardır. Sakal ve bıyık bunlardan biridir. Bu karakterler vücuttaki İç bezlerinin yaptığı hormonların, özellikle erkeklik bezleriyle, yumurtalık normonlarının etkisiyle ortaya çıkar. O halde cinsiyet karakterlerine ... Okumaya devam edin →

Kuşpalazı Nedir – Kuşpalazı Belirtileri

Kuşpalazı Nedir – Kuşpalazı Belirtileri Nelerdir KUŞPALAZI (Difteri) En çok çocuklarda görülen mikroplu, bulaşıcı bir hastalıktır. Sonbahar ve kış aylarında çok görülür. Kuşpalazına çoğunlukla 2-8 yaş arasındaki çocuklar yakalanır, yetişkin kimselerde bu hastalığa pek seyrek raslanır. Kuşpalazı çok eskiden beri bilinen bir hastalıktır. Ortaçağ’da büyük salgınlar yapmıştır. Bugün de, özellikle büyük şehir ve kasabalarda, dünyanın her ... Okumaya devam edin →

Uğraşı terapisi Nedir

uğraşı tedavisi, fiziksel ya da psikososyal işlev bozukluğu olan hastaların sağlığını düzeltme ve koruma, sakatlıkları önleme, davranışı değerlendirme ve genel olarak tedavi ya da eğitim amacıyla seçilmiş etkinliklerin uygulanmasına dayanan tedavi tekniği. Zihinsel ya da fiziksel bir hastalığı olan kişilerde çalışmanın özellikle hastalığın akut evresi geçtikten sonra iyileşmeye yardımcı olduğu ilkesine dayanır. Tedavi türleri birbirine bağımlı olduğundan ... Okumaya devam edin →

Amfizem Nedir

Amfizem Nedir – Amfizem Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgiler Bir organdaki, ya da vücut bölümündeki gözeli dokuların, hava ile şişmesi olayına “amfizem” denir. Hava, bu dokulara ya dışarıdan girer, ya da doğrudan doğruya dokudan oluşur. Akciğerdeki hava kesecikleriyle lobüllerin içine hava dolmasına “akciğer amfizemi” denir. Evegen (hâd), ya da süreğen (müzmin) olabilir. Eveğen akciğer amfizemine “veziküler amfizem” de denir; ... Okumaya devam edin →