Mühendislik

Dinamo Nedir Nasıl Çalışır ?

Dinamo Nedir Nasıl Çalışır ? Gece bisikletle giderken Farınızı yakmak için dinamoyu tekerleğe bağlarsınız ve böylece dinamo, lambanın filamanını akkor hale getiren elektriği üretir. 1869’da Gramme’ın bulduğu dinamo, birçok kullanım alanında pil ve akümülatörün yerini almıştır; bu tarih, elektriğin egemenlik başlangıcını vurgular. Teknik açıdan dinamo, doğru akım üretme yeteneğinde bir makinedir ve elektromagnetik indükleme olayına dayanır. Bir ... Okumaya devam edin →

Beton ve Çimento

Beton ve Çimento Çimento, grimsi bir tozdur; su ile söndürülüp yeterince karıldıktan sonra, yapı taşlarını birbirine bağlayan harcın hazırlanmasında kullanılır. Çimentoya kum ve çakıl katılırsa, beton elde edilir ve tahta kalıplara dökülerek modern binaların yapımında kullanılır. Çimento, kireç bileşiklerinden (kalsiyum silikat ve alüminatları) oluşur ve su ile birleştiğinde sertleşerek direnç kazanır. Bu olayda kimyasal bir dönüşüm söz konusudur; üç ... Okumaya devam edin →

Çelik Nedir – Çelik Nasıl Oluşur

Çelik Nedir , Çelik Nasıl Oluşur, Çelik Nasıl Yapılır , Çeliğin Özellikleri hakkında bilgiler Çelikle demiri birbirine karıştırmamak gerekir. Çelikler, temel bileşenleri demir dışında, yüzde 2’yi aşmayacak oranda karbon içeren alaşımlardır. Karbon oranı bu yüzdeyi aşarsa, dökme demir elde edilir. Çelik, modern dünyada en çok kullanılan alaşımdır. Nedeni de, yeryüzünde demir filizlerinin bol bulunması yanında, sanayinin farklı isteklerini karşılayacak ... Okumaya devam edin →

Gonyometre Nedir Nasıl Kullanılır

Gonyometre Nedir , Gonyometre Nasıl Kullanılır GONYOMETRE Açıları ölçmeğe yarayan âlet. Bir prizmanın yüzleri arasındaki iki düzlemli açıları ölçen âlet. Yüzün, kafatasının ve kemiklerin çeşitli açılarını ölçmeğe ve işaretlemeğe yarayan âletlerin adı. Bir uçağın yerini ve yönünü belirlemeğe yarayan âlet. (Bk. radyogonyometre.) || iniş gonyometresi, radar olmadığı zaman kör inişi kolaylaştıran radyoelektrik cihaz. Yer ölçümünde kullanılan ... Okumaya devam edin →

Enerjinin Tarihçesi – Enerjinin Tarihsel Gelişimi

Enerjinin Tarihçesi – Enerjinin Tarihsel Gelişimi Hakkında Bilgiler İnsanın ya da herhangi bir yaratığın çalışma kapasiteleri arasında temel ve kesin bir ayırım vardır. Yuva yapan kuş, kunduz ya da arı, işlerini içgüdülerine dayanarak yaparlar. Diğer bir deyişle, yapabilecekleri işlerin ikinci aşaması öğrenmeye dayanır ve bunlar daha çok doğuştan olan etkenlere bağlıdır. Örneğin hiç kimse bir kırlangıca yuvasını nasıl yapması gerektiğini öğretmemiştir. ... Okumaya devam edin →

Tarak Dubası Nedir

Tarak Dubası Nedir tarak dubası, sualtı kazılarında kullanılan büyük yüzer aygıt. Sualtı kazıları, 1) kanal, akarsu ve liman yataklarının açılması ve derinleştirilmesi, 2) alçak kara parçalarının doldurularak yükseltilmesi için dolgu malzemesi ve inşaat kumu çıkarılması, ayrıca akaçlama ve kanalizasyon sistemlerinin geliştirilmesi, 3) baraj, şedde ve akarsularla deniz kıyılarını denetim altına alan başka yapıların kurulması, 4) ticari değer taşıyan sualtı ... Okumaya devam edin →

Tanksavar Nedir – Tanksavar Silahları

Tanksavar Nedir – Tanksavar Silahları tanksavar , düşman tanklarının durdurulması ve tahrip edilmesinde kullanılan top, füze, mayın vb silahların ortak adı. I. Dünya Savaşı’nda tankların kullanılmaya başlaması, karşı birlikleri bu tankları durdurmaya yönelik silahlar geliştirmeye yöneltti. Bu amaçla ilk olarak, yakın mesafeden ince tank zırhlarını delebilen top mermileri geliştirildi. Kara mayınlan ve sıradan toplar da aynı amaçla etkili bir biçimde kullanıldı. ... Okumaya devam edin →

Tanker Nedir

Tanker Nedir Tanker, ham petrol, petrol ürünleri ve çeşitli kimyasal maddeler gibi sıvı yüklerin taşınmasında kullanılan yük gemisi. Geminin teknesinde enine ve boyuna çok sayıda yük tankları bulunur. Ham petrol tankerlerinin yanı sıra melas, asfalt, şarap, su ya da sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyan özel amaçlı tankerler de vardır. Yükleme ve boşaltma işlemleri tankları birbirine bağlayan borular ve bir pompa istasyonu aracılığıyla gerçekleştirilir. Asfalt ... Okumaya devam edin →

Tank Nedir – Tankların Tarihçesi

Tank Nedir – Tankların Tarihçesi tank, kara kuvvetlerinin vurucu gücünü artırmak amacıyla tasanmlanmış, doğrudan ateş eden top ya da otomatik silahlarla donatılan ve kendi motoruyla paletler üzerinde hareket eden, üzeri tümüyle kapalı, zırhlı askeri araç. Zırhı yardımıyla içindeki personeli daha iyi koruyan ye paletleri yardımıyla da engebeli arazide kolayca yol alabilen tanklar, günümüzde kullanılan kon-vansiyonel silahların en önemlilerinden biridir. Tanklar ... Okumaya devam edin →

Takimetre Nedir Nasıl Kullanılır

Takimetre Nedir Nasıl Kullanılır takimetre, dönen bir milin açısal (dönme) hızını gösteren aygıt. Takimetre terimi dönme hızının devir/dakika cinsinden ani değerini sürekli olarak gösteren mekanik ya da elektrikli aygıtlar için kullanılır; belirli bir zaman aralığı boyunca dönme sayısını sayan ve dönme hızının bu süre içindeki ortalama değerini gösteren aygıtlar ise takimetre olarak adlandırılmaz. Mekanik takimetreler, dönen bir kütlede ortaya çıkan merkezkaç ... Okumaya devam edin →