Mühendislik

Teksir Makinesi Nasıl Çalışır

Teksir Makinesi Nasıl Çalışır teksir makinesi, elle ya da daktiloyla yazılmış metinleri bir klişe yardımıyla çoğaltmakta kullanılan aygıt. Çoğaltma işleminde çeşitli yöntemler uygulanır. Bilinen ilk teksir makinesi, İÖ 1000’lerde yapılmış olduğu sanılan bir aygıttır; bu aygıt bir çatkının üzerine yerleştirilen ve kilden tabletler üzerinde yuvarlanan bir silindirden oluşuyordu. Daha sonraları zamk temelli mürekkebe basılan nemli dokular kullanılmaya başladı. ... Okumaya devam edin →

Tavlama İşlemi Nedir Nasıl Yapılır

Tavlama İşlemi Nedir Nasıl Yapılır tavlama, metallerin ya da alaşımların, önceden belirlenmiş bir sıcaklıkta belirli bir süre bekledikten sonra oda sıcaklığında soğutulması yoluyla sünekliklerinin artırılması ve gevrekliklerinin azaltılması işlemi. Süreç (proses) tavlaması, dövülerek ya da bir başka yolla işlenmekte olan metale süneklik özelliğini tekrar kazandırmak için işlem sırasında zaman zaman uygulanan tavlama işlemidir. Tam tavlama ise takım tezgâhları ... Okumaya devam edin →

Taşlama Tezgahı Nedir – Çalışma Prensibi

Taşlama Tezgahı Nedir – Çalışma Prensibi taşlama tezgâhı, döner bir aşındırıcı tekerin yardımıyla, sert, çoğunlukla metal malzemelerin biçimini ya da boyutlarını değiştirmekte kullanılan takım tezgâhı. Çok çeşitli taşlama tezgâhları vardır, ama hepsinde kullanılan taşlar silisyum karbür ya da alüminyum oksitten yapılır. Taş. seçilmiş boyuttaki aşındırıcı taneciklerin bağlayıcı bir malzemeyle (örn. kil. reçine, kauçuk, gomalak ya da soda ... Okumaya devam edin →

Taşkın Kapağı Nedir

Taşkın Kapağı Nedir taşkın kapağı, barajlarda dolu savakların üzerinden su akışını denetlemekte kullanılan kapak. Dikine kalkan ya da radyal biçimde hareket eden kapaklar, akışın kapağın altından, ama dolu savağın üzerinden gerçekleşmesini sağlayacak biçimde yükselir. Tamburlu kapaklar ise, üst kısmı alçalacak biçimde geriye doğru dönerek kapağın üstünden belirli bir miktarda akışın gerçekleşmesini sağlar. Suyun içinde buz ya da katı maddeler bulunması ... Okumaya devam edin →

Taşıyıcı Konveyör Nedir

Taşıyıcı Konveyör Nedir taşıyıcı, konveyör olarak da bilinir, fabrikalarda. limanlarda, tarım işletmelerinde ve genel olarak sanayide malların taşınmasında kullanılan mekanik donanımların ortak adı. Ağırlık etkisiyle çalışan merdaneli taşıyıcılar, belirli aralıklarla desteklenen bir metal çatkıya birbirine paralel biçimde yerleştirilmiş bir dizi makaradan oluşur. Yükün yerçekimi etkisiyle makaralardan aşağı kaymasını sağlamak amacıyla çatkı biraz eğimli ... Okumaya devam edin →

Dalgıç Kıyafeti Özellikleri

Dalgıç Kıyafeti Özellikleri – Dalış Kıyafeti Özellikleri Sualtı turizmi ve yararlı amaçlarla denizdibi araştırmaları, Fransız binbaşı Le Prieur’ün çalışmalarıyla başladı ve binbaşı, 1935 yılında dünyada ilk kez amatörlerin kullanabileceği bağımsız bir dalgıç giysisini gerçekleştirdi. Gerçekten, önceleri yalnızca bazı profesyonel dalgıçlar, yakasına lombozlu bakır başlık vidalanmış, geçirimsiz kumaştan giysiler ve kurşun tabanlı botlar ... Okumaya devam edin →

Demirin Özellikleri Nelerdir

Demirin Özellikleri Nelerdir Saf demir (atom ağırlığı 55,25; atom numarası 26, simgesi: Fe), platine benzer parlaklıkta beyaz bir metaldir. Sanayi uygarlığındaki yerini mekanik nitelikleri nedeniyle almıştır. Çekme ya da sıkıştırmaya karşı dirençli ve dayanıklıdır; levha haline gelebilir. Özellikle ısıtılarak biçimi değiştirilebilir; tel haline getirilmesi, yani haddelenmesi de kolaydır. 1 535°C’ta erir, 3 200c C’ta kaynar. Yoğunluğu 7,8’ dir. İlgi çekici ... Okumaya devam edin →

Demir Çelik Sanayi

Demir Çelik Sanayi Nedir , Demir Çelik Sanayi Hakkında Bilgi Demir ve alaşımlarını elde etmeyi sağlayan işlemlerin tümü demir-çelik sanayisini, bir başka deyişle demir metalürjisini oluşturur. Demir filizleri, demir üç oksit (Fe203) kökenli hematit ve demir dört oksit (Fe,04) kökenli magnetit gibi oksitler ya da demir karbonat (FeC03) içeren siderit gibi karbonatlardır. Bunlara sülfürlü piritler (FeS2) eklenebilir. Ancak, piritin yapısındaki kükürt, işlemleri güçleştiren ... Okumaya devam edin →

Dişli Nedir – Dişli Çeşitleri

Dişli Nedir – Dişli Çeşitleri Dişli, sürükleyici milin dönel hareketini, sürüklenen mile değişmez hızla ileten bir sistemdir. Dönme hızını ya da dönme ekseninin yönünü önceden belirlenmiş verilere göre değiştirmek zorunluluğu olduğunda, sürekli hareketin bütün iletimlerinde dişliler kullanılır. Bir milin dönme hareketi, bir zaman biriminde tur sayısı ve ekseniyle belirtilen açısal hızla nitelenir. Serbest bir mil, dönen bir mile pürüzsüz silindirlerle ... Okumaya devam edin →

Denizcilik Tarihi

Denizcilik Tarihi , Denizciliğin Tarihi hakkında bilgiler Denizciliği tanımlayabilmek için, yüzen yalın tomruk parçasından modem gemilere kadar, bu yolda geçirilen evrimi izlemek gerekir. İlk su kütlesi kıyısına ulaşan Tarihöncesi insanı, karşı kıyıya geçmek için kuşkusuz bu suyu aşmaya çalışmıştır. Suda önce bir kütüğe tutunan, sonra üstüne oturan bu ilk deniz yolcusu, daha kararlı bir taşıt elde etmek için sırasıyla iki tomruğu birleştirme, birkaçını ... Okumaya devam edin →