Mühendislik

Mancınık nedir – Mancınık hakkında bilgiler

Mancınık nedir nasıl yapılır – Mancınık hakkında bilgiler MANCINIK i. (yun. mekhanike, mekanik fenni > ar. mancantb’tan). Sil. Esk. Kale kuşatmalarında ağır taşlar fırlatmak için kullanılan, bir ucunda bir kepçe, cbür u-cunda da bir karşı ağırlık bulunan kaldıraç biçiminde savaş aracı: Hattâ Selman-t Far risi hazretlerinin marifetiyle mancınık dahi kullandı (Cevdet Paşa). Ok, mancınık gibi silâhlar nasıl eskimişse bugünün tankları, uçakları da eskiyebilir ... Okumaya devam edin →

Malzeme nedir

Malzeme nedir i. (ar. mâ ve lezim veya tezime’ den mâ-lezime > malzeme). Bir fabrikada, bir işyerinde, bir işletmede veya herhangi bir faaliyette kullanılan nesne ve araçların tümü: Kamp malzemesi. Okul malzemesi. Yeni. Gereç. || Bir şeyin maddesini meydana getiren: Şiirin malzemesi kelimelerdir. || Mec. Bir eserin yazılmasında yararlanılan bilgi ve kaynaklar: Bir eser için malzeme toplaniak. — Büro. Büro malzemesi, büro çalışmalarında kullanılan sumen, makas, mürekkep ... Okumaya devam edin →

Edeleanu usulü

Edeleanu usulü, ilk defa 1925’te, roman-yalı mühendis Edeleanu tarafından uygulanan petrol arıtma usulü. Edeleanu, gaz yağında ve yağlama yağlarında bulunan ve yağın kalitesini düşüren aromatik hidrokarbonları ayırmak için, kükürt dioksiti (SOs) çözücü olarak kullanmıştı, (l) Okumaya devam edin →

EDOMETRE

EDOMETRE i. (fr. adomitre’den). Bayınd. Bir toprak cinsinin sıkışma kabiliyetini ölçmeğe yarayan cihaz. (Bu cihaz, düşey bir basınç altında tutulan toprağın enine genleşmesine imkân verilmeyecek şekilde düzenlenmiştir.) — ansİkl. Edometre, incelenecek topraktan ^ alınan numunelerin yerleştirildiği düşey bir ı silindirden meydana gelir. Silindirin alt ve ‘ üst tabanı, toprak numunesinde bulunan fazla suların basınç etkisiyle süzülebilmesini sağlayacak şekilde ... Okumaya devam edin →

Eastman Kodak şirketi – Eastman Kodak company

Eastman Kodak company, amerikan şirketi, 1880’de kuruldu. Fotoğraf ve sinema âlet ve malzemesi, optik cihazlar, plastik maddeler ve bazı organik kimya üretimleri yapımında ihtisas kazandı. A.B.D’de 13 şubeyi, dünyada 44 şirketi kontrolü altında bulundurmaktadır. Eastman Kodak conıpany, aynı zamanda Tennessee Eastman co.’nun aıacılığıyle plastik maddelerle birlikte bütün satışının yüzde 17’sini bulan sunî tekstil üretiminde önemli bir yeri vardır. Satışının ... Okumaya devam edin →

GÜNEŞ KOLLEKTÖRLÜ VEYA GÜNEŞ PANELLİ ISITMA SİSTEMLERİ

GÜNEŞ KOLLEKTÖRLÜ VEYA GÜNEŞ PANELLİ ISITMA SİSTEMLERİ 1. GENEL BİLGİLER Şayet dünyamız bir ATMOSFER KATMANI ile kuşatılmamış olsaydı yerküre üzerinde alanı 1 (m2) olan bir toprak parçası üzerine dik doğrultuda etkiyen GÜNEŞ RADYASYONU yada GÜNEŞ IŞINIMI şiddetinin ortalama bir değer olarak 1.365 (kW/m2) gibi ÜRKÜTÜCÜ bir düzeye erişmesi söz konusu olacaktı. GÜNEŞ SABİTİ adıyla anılan bu radyasyon yada ışınım enerjisi yerkürenin toplam alanıyla ... Okumaya devam edin →

GÜNEŞ ENERJİSİYLE HİDROJEN ÜRETİMİ

GÜNEŞ ENERJİSİYLE HİDROJEN ÜRETİMİ 1. GİRİŞ Güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretilmesi işlemi , çeşitli alanlarda uygulanmıştır . Fakat güneş enerjisinin depolanması işlemi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Güneş enerjisinin, temiz ve tehlikesiz bir biçimde elektrik enerjisine dönüştürülmesi, silisyum yarı iletkeninden yapılmış güneş panelleriyle gerçekleştirilmiştir. Bu elektrik enerjisinin H2 ile depolanması işlemi elektroliz ile gerçekleştirilir. ... Okumaya devam edin →

SÜPER İLETKENLERİN KULLANIM ALANLARI

SÜPER İLETKENLERİN KULLANIM ALANLARI Manyetik kalkınmalar süper iletkenlerin oldukça iyi performans gösterdikleri uygulamalardır. Trenler gibi ulaşım araçlarının güçlü tren ve raylar arasındaki sürtünmeyi neredeyse yok eden süper iletken manyetikler üzerinde kalkış yapmaları sağlanabilir. Elektro manyetikler elektrik enerjisini ısı olarak harcadıkları gibi aynı zamanda fiziksel olarak süper iletken manyetiklerden güçlü olmaları gereklidir. MAGLEV teknolojisinin ... Okumaya devam edin →

Füzelerde Güdümleme Sistemleri

Füzelerde Güdümleme Sistemleri Gönül YILDIRIM Özet: Bir füze fırlatıldıktan sonra hedefe doğru ilerlerken ona bir pilot gibi kılavuzluk eden sisteme güdümleme sistemi denir Güdümleme sistemlerinin temel görevi füzenin hedefini bulabilmesini sağlamaktır. Bu nedenle ana işlev olarak , hem füzenin rotasına karar vermekle hem de bu rotada kalmasını sağlamakla sorumludur. Diğer taraftan gelişen füze sistemlerine karşı, savunma sistemleri de sürekli gelişmektedir . Günümüzde ... Okumaya devam edin →

PASLANMAZ ÇELİKLERİN KAYNAĞI

PASLANMAZ ÇELİKLERİN KAYNAĞI Paslanmaz çeliklerin en önemli özelliği paslanmamaları yani oksidasyona ve korozyona karşı dirençleridir. Bu özellik çeliğin içeriğine %12’den fazla miktarda krom katılmasıyla elde edilir. Artan krom miktarına bağlı olarak da yüksek sıcaklıklarda oksidasyon dirençleri artmaktadır. Çeliğin içeriğinde yalnız yüksek miktarlarda nikel bulunması da paslanmayı önlerse de, krom ile birlikte bulunması özellikle asidik ortamlarda yüksek ... Okumaya devam edin →